Tüm yazılar: tedmem

Küresel Yeterlik

PISA 2018 de “Küresel Yeterlik” değerlendirmeye dahil edilse de kavramsal ve pratik sınırlılıklar ihtiyatlı bir duruşa neden olmuştur. Kavramsal çerçeve, örnek sorular ve sınırlıklar.