Tüm yazılar: Mustafa Ali Türker

Sınıf Mevcudu ve Başarı

Eğitim araştırmalarındaki yanılgıya karşı azami kırılganlık algısı ve değişime karşı direnç, istatistik ve analitik becerilerinin cılız kalmasına yol açmıştır. Bunun çarpıcı sonuçlarından birini Malcolm Gladwell örnekliyor. Özellikle sosyal psikoloji alanındaki buluşları, “Çizginin Dışındakiler” gibi çarpıcı çok-satan kitaplara dönüştüren gazeteci-yazar, sınıflardaki öğrenci sayısı düştükçe eğitim kalitesinin artacağına dair olan inancı eleştirmektedir.