Tüm yazılar: Bahri Ata

John Dewey’in Türkiye’de Nasıl Karşılandığına Dair İzlenimlerin Amerikan Belgelerine Yansıması

Giriş 19. yüzyılda küresel çapta pedagojik fikirler, yakın ve uzak komşularından geri kalmak istemeyen imparatorluklar ve ulus devletler arasında yurtdışına öğrenci gönderilmesi, yabancı uzman istihdamı, çeviri kitaplar, süreli yayımlardaki makaleler vb. pek çok kanalla daha yoğun bir şekilde dolaşıma girdi.

102 Yıl Önce Ispartalı Hakkı’nın İstanbul’da Evladına Kaliteli Okul Arayış Macerası

Geçtiğimiz günlerde Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sonuçları açıklandı. Bugünlerde bazı veliler, çocuklarının okul kayıt işlemleri sorunları ile meşguller. Sistemde okul tercihi yapmadıkları için bu uygulamanın mağdurlarından biri de 29 Ağustos 2014 tarihli Habertürk gazetesindeki “Kimi dağa çıkar kimi bağa” adlı yazısından öğrendiğimiz kadarıyla Sn. Fatih Altaylı ve evladı olmuş. Bu yazıdaki “dağ” ve “bağ” […]

Tarih Dersi Yakın Geçmişten Uzak Geçmişe Doğru Öğretilebilir mi?

1924-1926 Arası Bir Deneme ve Sonuçları İlkokul için tarih müfredatı tasarlama anlayışları arasında en ilginç yaklaşımlardan biri de tarihi, yaşanılan zamandan geçmiş zamanlara doğru geriye öğretme anlayışıdır. Ali Fahrettin (Alper), 1925 tarihinde Tedrisat Mecmuası’nda Türkiye’de İlkokul 3. sınıf tarih müfredatında bu yaklaşımın uygulandığına işaret etmektedir. Bu tarza uygun olarak tarih ders kitapları da hazırlanmıştı. Öğrenci […]