V. ULUSLARARASI EĞİTİM FORUMU: DİJİTAL OBEZİTE

Küresel salgınla birlikte hiç olmadığı kadar hızlı biçimde artan dijitalleşme; eğitim, sağlık, iş dünyası, siyaset ve ekonomi başta olmak üzere tüm toplumsal sistemlerin etkililiğinde kilit bir rol üstlenmektedir. Yaşamı kolaylaştırmada sunduğu fırsatlar ile dikkat çeken dijitalleşme; bilgi kirliliği, bilgi yoğunluğu, ekran süresindeki artış, hak ihlali, siber zorbalık gibi kısa ve uzun vadede ortaya çıkabilecek riskleri de içinde barındırmaktadır.

Dijitalleşmenin olası tehlikelerine ek olarak mevcut bilgi ve içerik miktarının her geçen gün katlanarak büyümesi, “dijital obezite” olarak adlandırılan bir başka salgın riskinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu riski fırsata çevirmenin yolu ise dijital obezitenin hayatımızı kuşatan bir tehdit olmasına izin vermek yerine; salgınla birlikte daha da pekişen dijital tüketim alışkanlıklarımızı olası risklerden arındırılmış, sağlıklı bir düzeye çekmekten geçmektedir. Bu toplumsal ihtiyaca cevaben Türk Eğitim Derneği tarafından düzenlenen V. Uluslararası Eğitim Forumu’nun ana teması “Dijital Obezite” olarak belirlenmiştir.

Forum kapsamında “Dijital Obezite”, “Eğitim ve Dijitalleşme”, “Siyaset ve Dijitalleşme”, “Dijital Çağda Çocukluk ve Ebeveynlik”, “İş Dünyası ve Dijitalleşme” oturumları gerçekleştirilmiştir.

YAYIN EVİ: TED

BASIM YILI: 2022