TÜRKİYE’NİN TIMSS 2019 PERFORMANSI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER

TEDMEM olarak bu raporda TIMSS 2019 bulgularını Türkiye açısından inceledik. Türkiye’nin matematik ve fen bilimleri performansını, farklı yeterlik düzeylerini, öğrenme alanları ve bilişsel alanlardaki başarı durumunu uluslararası ortalamayla kıyaslayarak değerlendirdik.

TIMSS 2019 sonuçlarını öğrenmenin gerçekleştiği ekosistemin bileşenleri bağlamında analiz ettik. Raporda incelediğimiz öğrenme çıktıları ile ilgili değişkenler arasında öğrenmeyi destekleyen ev-aile ortamı, öğrencilerin ailelerinin ekonomik durumları, okul kaynakları, okul disiplini ve güvenliği, öğretmenlerin mesleki deneyimleri, mesleki gelişim süreçleri, iş doyumları, öğretme ve öğrenme sürecinde süre, konu, kapsam ve sorunlar, öğrencilerin derslere yönelik tutumları ve öğrenci başarısı sayılabilir.

Yaptığımız değerlendirme ve çıkarımların imkân verdiği ölçüde matematik ve fen alanında öğrenme çıktılarının iyileştirilmesi için öneriler sunduk. Veriye dayalı olarak cevaplarını bulamadığımız sorulara, araştırma ihtiyaçlarına dikkat çektik.

Türkiye’nin TIMSS 2019 Performansı Üzerine Değerlendirme ve Öneriler başlıklı raporu sizlerle paylaşırken TEDMEM olarak bir kez daha ortak paydamızın eğitim olduğunu vurgulayarak, bu çalışmanın ülkemizde matematik ve fen alanında öğrenmenin geliştirilmesine yönelik girişimlere ve çabalara katkı sağlamasını diliyoruz.

YAYIN EVİ: TED

BASIM YILI: 2021