TÜRKİYE’NİN TIMSS 2015 PERFORMANSI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER

Bu raporda TIMSS 2015 verileri ve bulguları kullanılarak Türkiye’de ilköğretim düzeyinde (ilkokul ve ortaokul) matematik ve fen bilimleri performansının geliştirilmesi için sonuçları değerlendirmek ve bu değerlendirmelerden hareketle öneriler sunmak amaçlanmaktadır. TIMSS kapsamında yer alan Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında söz konusu veri ve bulgulardan hareketle sorulabilecek sorulara, yapılabilecek çıkarımlara ve politika önerilerine odaklanılmaktadır. Raporda şu sorulara cevap aranmıştır:

    1. TIMSS 2015 bulguları kendi sınırlılıkları içinde, Türkiye’de matematik ve fen bilimleri alanlarında performansın mevcut durumu hakkında hangi sonuçlara ulaşılmasına izin vermektedir?
    1. TIMSS’e katılan tüm ülkeler ile kıyaslandığında (benchmark ülkeleri hariç) Türkiye’nin matematik ve fen bilimleri alanlarında performansı öğrenme çıktıları ile ilişkili değişkenlere göre nasıl farklılaşmaktadır?
    1. TIMSS 2015 bulgularından hareketle, Türkiye’de matematik ve fen bilimleri alanlarında performansın geliştirilmesi için politika yapıcılar ve uygulayıcılar için öneriler neler olabilir?

Bu soruların cevapları aranırken, Türkiye’de matematik ve fen bilimleri alanlarında performansın geliştirilmesi için TIMSS 2015 bulgularının işaret ettiği ancak cevaplayamadığı; bizim ulusal ölçekte araştırmamız veya cevaplamamız gereken sorulara da dikkat çekilmiştir.

YAYIN EVİ: TED

BASIM YILI: 2017