TÜRKİYE’NİN TELAFİ EĞİTİMİ YOL HARİTASI

COVID-19’un küresel salgın olarak ilan edildiği günden bugüne bir yıldan uzun bir süre geçti. Bugüne kadar eğitim öğretimin sürekliliği ve okulların güvenle açılabilmesi için neler yapılması gerektiği üzerinde durulsa da eğitim paydaşları artık okuldan uzakta kalınan sürelerde öğrencilerin yaşadıkları kayıpların telafisine yönelik eylemlerin acil müdahale gerektirdiği görüşünde birleşiyor.

TEDMEM olarak, söz konusu kayıpların telafisinin önemine dikkat çekmek üzere hazırladığımız bu raporda öncelikle salgının gölgesinde geçen son bir yılda dünyada ve Türkiye’de eğitim alanında yaşanan önemli gelişmelere yer verdik. Ardından; salgının eğitim öğretim süreçleri kesintiye uğrayan okul çağındaki çocuklar üzerindeki etkilerini akademik, sosyal-duygusal ve olası ekonomik kayıplar odağında ele aldık. Dünyada ve Türkiye’de söz konusu kayıpların telafisine yönelik mevcut uygulamalara ve planlamalara yer verdik. Son olarak, Türkiye’de telafi sürecinin planlanmasında atılacak adımlara katkı sağlaması amacıyla, temel olarak belirlediğimiz ilkeler ve gereklilikler çerçevesinde altı farklı müdahale alanından yola çıkarak eylem önerilerimizi sunduk.

Çocuklarımızın okuldan uzakta kalmalarının sonucunda oluşan kayıpların telafi edilebilmesi hepimizin sorumluluğundadır ve bu sürecin toplumsal seferberlik düzeyinde ele alınmasına ihtiyaç vardır. “TÜRKİYE’NİN TELAFİ EĞİTİMİ YOL HARİTASI” önerimizin, salgının eğitim sistemimizde açtığı yaraların sarılmasına ve çocuklarımızın daha adil, eşitlikçi, kapsayıcı ve nitelikli eğitime kavuşmasına katkı sağlamasını dileriz.

YAYIN EVİ: TED

BASIM YILI: 2021