TÜRKİYE PERSPEKTİFİNDEN TIMSS 2015 SONUÇLARI

Türkiye Perspektifinden TIMSS 2015 Sonuçları” raporunda eğitim sistemimizde uluslararası ortalamanın üstünde ve uluslararası ortalamanın altında performans gösteren okullarımızdaki farklılıkları daha iyi anlayabilmek amacıyla TIMSS tarafından sağlanan veriler ile ilave analizler gerçekleştirilmiştir. “Türkiye Perspektifinden TIMSS 2015 Sonuçları” raporunda farklı düzeydeki okulların performansları ile öğrenmeyi etkileyen çeşitli değişkenler arasında nasıl bir ilişki bulunduğuna ilişkin önemli ipuçları sunulmaktadır.

YAYIN EVİ: TED

BASIM YILI: 2017