TÜRKİYE PERSPEKTİFİNDEN TIMMS 2011 SONUÇLARI

Öğrenimlerinin 4. ve 8. Yılında Öğrencilerin Matematik ve Fen Başarılarına Türkiye Özelinde Bir Bakış

Analiz dizisinin ilk yayını “Türkiye Perspektifinden TIMSS 2011 Sonuçları” olmuştur. 2011 uygulamasıyla birlikte Türkiye, “Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırmasına (TIMSS)” üçüncü kez katılmıştır. Bu analiz, uluslararası bir araştırmada farklı ülkelere ilişkin verilen bulgulara dayalı olarak Türk eğitim sisteminin spesifik bazı özelliklerini daha ayrıntılı olarak ortaya koymak için hazırlanmıştır. Bu analizin diğer amacı ise, Türkiye’nin matematik ve fen başarısına dair somut öneriler geliştirmektir.

YAYIN EVİ: TED

BASIM YILI: 2013