TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ’NİN YÜKSEKÖĞRETİM YASA TASLAĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Hem SBS ile ortaöğretime giriş, hem de yükseköğretim giriş sınavlarına hazırlık için ortaöğretimde yaşanan süreç, eğitim sisteminin tümünü olumsuz yönde etkilemekte, öğrencilerin ilerlemelerinde bir nevi tıkanma yaratmaktadır. Bundan dolayı ortaöğretimde bir değişim ihtiyacı bulunduğu konusunda toplumsal bir uzlaşma var denilebilir. Bu çalışma iki alt bölümde ele alınmıştır; ilk bölümde ortaöğretimdeki dönüşüm çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla bir yol haritası önerisi sunulmuş, ikinci bölümde ise “Niçin Bir Değişim ihtiyacı Var?” ve “Ne/Nasıl Yapılabilir?” gibi sorulara cevap aranmıştır. Ayrıca ortaöğretimdeki söz konusu tıkanıklıkları gidermeye yönelik kısa vadede pratik olarak uygulanabilecek bir model önerisi sunulmuştur.

YAYIN EVİ: TED

BASIM YILI: 2013