SİYASİ PARTİLERİN 2015 GENEL SEÇİM BİLDİRGELERİ: EĞİTİM POLİTİKALARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

TEDMEM, 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde siyasi partilerin kamuoyuna açıkladığı seçim bildirgelerinde “eğitim politikalarını” mercek altına almıştır.

TBMM’de grubu bulunan dört siyasi partinin (AK Parti, CHP, MHP ve HDP), seçim bildirgelerinde yer alan eğitim politikalarını karşılaştırmalı olarak inceleyen çalışmada, ayrıca 2011 seçimleri öncesinde açıklanan bildirgelerle karşılaştırma da yapılmıştır.

“Siyasi Partilerin 2015 Genel Seçim Bildirgeleri: Eğitim Politikalarına İlişkin Değerlendirmeler” başlıklı çalışma; “Eğitime Temel Yaklaşım”, “Yönetim ve Yönetişim”, “Eğitim Finansmanı”, “Eğitimde Eşitlik ve Adalet”, “Temel Eğitim ve Ortaöğretim”, “Eğitim İçeriği”, “Eğitim Ortamları ve Fiziksel Altyapı”, “Ölçme-Değerlendirme ve Geçiş Sistemleri”, “Öğretmen Yetiştirme, Öğretmen Niteliği ve İstihdamı”, “Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri”, “Özel Eğitim ve Farklı Gelişen Çocuklar”, “Mesleki Eğitim”, “Teknoloji”, “Yükseköğretim”, “Yaşam Boyu Eğitim”, “Okul Güvenliği”, “Ana Dilde Eğitim”, “Din Eğitimi”, “Özel Öğretim” ve “Eğitimin Diğer Alanlarla İlişkisi” temalarını içermektedir.

YAYIN EVİ: TED

BASIM YILI: 2015