SINAVLARIN GÖLGESİNDE EĞİTİM SİSTEMİ

Bugün eğitim sisteminin denge noktası; kademeler arası geçiş lehine bozulmuş, ezberci bir eğitim ile “yüksek rekabet sonucu sınava hazırlık kursları” ekseninde işlemeye mahkûm eden bir ağırlık noktasında sabitlemiştir. Ancak bu denge noktası, eğitimin asıl varlık amacı ve işlevlerinin yerine getirilmesi önünde büyük engeller teşkil etmektedir. Mevcut durumda eğitim sistemi bireylerin bütünsel gelişimini desteklemekten yoksun, iyi olma halini geliştirmekten uzak, kendini gerçekleştirme ve içinde yaşadığı toplumu dönüştürme potansiyelini açığa çıkarma noktasında sınırlayıcı ve toplumsal alanda her tür değer üretimi için önkoşul kabul edilen bilgi, beceri, tutum ve yeterlikleri ikinci plana atan, anlamdan koparılmış ezberci bir hale evrilmiştir. Eğitim sisteminin; bütünselliğini, temel amaç ve işlevlerini yerine getirebilmesini sağlamada ve “nitelikli eğitime erişim hakkı” üzerinden yeniden denge noktasına kavuşturulmasında kademeler arası geçiş uygulamalarında yapılacak düzenlemelerin önemli bir payı olacaktır. Bu çalışmanın temel hedefi de söz konusu düzenlemelerin yönünü tarif etmek üzere, geçmişten günümüze kademeler arası geçiş sistemlerinin temel varsayımlarını ve ortaya çıkardığı sorunları irdelemek ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirmektir.

YAYIN EVİ: TED

BASIM YILI: 2023