SEÇİMLERDE EĞİTİMİN YERİ: SİYASİ PARTİLERİN VAATLERİ, SEÇMENLERİN BEKLENTİLERİ

Türkiye, üç nesli aynı sandıkta buluşturacak yeni bir seçim sürecine hızla yaklaşırken siyasi partilerin eğitim taahhütlerinin seçmenin oy tercihinde ne kadar etkili olacağını gözlemlemek ve eğitim-siyaset düzleminde net bir görüntü elde etmek amacıyla hazırladığımız Seçimlerde Eğitimin Yeri: Siyasi Partilerin Vaatleri, Seçmenlerin Beklentileri raporunu paylaşmaktan mutluluk duyarız.

TEDMEM olarak gerçekleştirdiğimiz bu çalışma kapsamında hem teori ve uygulamayı hem ulusal ve uluslararası bağlamı hem de geçmiş, mevcut durum ve geleceği bir araya getiren çok boyutlu bir araştırma tasarladık.

“Eğitim, siyasetin ezberlenmiş denklemlerini bozabilir mi?” sorusuna yanıt aradığımız bu çalışmanın ilk aşamasında, dünyada ve Türkiye’de siyasetin gözünden eğitimi anlayabilmek için kavramsal bir araştırma gerçekleştirdik. Ülke örneklerinde son 25 yılı, Türkiye’de ise son 70 yılı kapsayacak şekilde eğitim vaatlerinin genel eğilimlerini ortaya koyduk; seçimle yönetime gelen siyasetçilerin eğitim vaatlerini gerçekleştirme durumlarını inceledik. Çalışmanın ikinci aşamasında ise Türkiye nüfusunu temsil eden yaklaşık 3000 kişilik bir örneklem üzerinden kamuoyu araştırması gerçekleştirdik. Bu araştırmayla toplumun gözünde eğitimi konumlandırmayı, toplumun siyasetten eğitimle ilgili beklentilerini somutlaştırmayı ve eğitimin toplum ile siyaset arasındaki ilişkide oynadığı rolü tanımlamayı hedefledik. Son olarak hem teorik hem de veriye dayalı bulguların bir arada sentezlenmesiyle, dünyada ve Türkiye’de eğitim-siyaset ilişkisine dair değerlendirmelerimizi ortaya koyduk ve önerilerimizi paylaştık.

Elde edilen tüm bu verilerin ve bulguların sonucunda toplumun, yaşanan ayrışmalara rağmen eğitime ilişkin kaygılar ve eğitimden beklentiler konusunda ortaklaştığını; ülkelerin geleceğinin şekillenmesinde rol oynayan eğitimin, seçimlerin kaderinin şekillenmesinde de rol oynayabileceğini gördük.

Çağın gerektirdiği bu hızlı dönüşüm sürecinde, toplumun eğitime olan inancının tazelenmesine duyulan ihtiyacı dile getirdiğimiz bu çalışmanın eğitimle ilgili karar alma süreçlerine faydalı olmasını dileriz.

YAYIN EVİ: TED

BASIM YILI: 2022

ÖZET İNFOGRAFİK