PISA 2012 TÜRKİYE ÜZERİNE DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER

Zengin bir veri kaynağı olan PISA 2012, Türkiye’deki eğitim sisteminin sorun alanlarının tespitinin ötesinde, sorunların ortadan kaldırılmasını sağlayacak somut çözüm önerileri sunulmasına imkân tanımaktadır. Uluslararası platformlarda bu kadar önemsenen bir değerlendirme, eğitimin her alanında sorun yaşanan ülkemizde, kamuoyunun dikkatine sunulmuştur. Türkiye özelinde PISA 2012 sonuçlarını en çarpıcı dokuz ana başlık, her ana başlığı da üç bölüm üzerinden değerlendirilmiştir. Her ana başlık için ilk bölümde PISA 2012’de elde edilen bulgulara yer verilmiştir; ikinci bölümde ise PISA’ya yöneltilen eleştirileri de dikkate alıp bütüncül bir bakış açısıyla harmanlayarak PISA bulgular çözümlenmiştir. Bu değerlendirmeler ışığında, Türkiye’deki eğitim sisteminin yapısını da mercek altına alarak, somut ve uygulanabilir çözüm önerileri sunulan son bölüm ise, çalışmanın en belirgin yönünü oluşturmaktadır.

YAYIN EVİ: TED

BASIM YILI: 2014