ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU ÖNERİ METNİ

Kuruluş hedeflerinin başında Türk milli eğitim sisteminin geliştirilmesine katkı sağlamak ve eğitim sorunlarına ilişkin çözüm önerileri sunmak olan Türk Eğitim Derneği, bu ilke doğrultusunda önemli bir çalışmaya daha imza attı. Düşünce kuruluşumuz TEDMEM, son yıllarda eğitim gündeminin en önemli maddelerinden biri olan Öğretmenlik Meslek Kanunu için bir öneri metni hazırladı. Öğretmenlik mesleğine dair Türkiye’deki dinamikler ile uluslararası alandaki tartışmalar ve uygulamalar analiz edilerek oluşturulan bu metinde, Türkiye’de ilk kez öğretmenlik mesleği ile ilgili bütüncül bir yasal düzenlemeye duyulan ihtiyaç bilimsel zeminde bir karşılık bulmuş oldu. İşini layıkıyla yapmak isteyen öğretmenlerimize destek mekanizmalarının ayrıntılarıyla tanımlandığı çalışmada, öğretmenler sadece hesap vermesi gereken taraf değil, aynı zamanda hakları olan ve bu haklarının güvence altına alındığından emin olması gereken eğitim aktörleri olarak ele alındı.