ÖĞRETMEN GÖZÜYLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ

Öğretmenlik, ülkemizde yakın geçmişe kadar daha fazla saygı duyulan bir meslek olarak düşünülmekteydi. Ancak, son yıllarda eğitim sistemimizde yaşanan aksaklıkların faturası toplum tarafından adeta öğretmenlere çıkarılmıştır. Öğretmenlik mesleğinin saygınlığına karşılık gelen toplumsal görüş hissedilir derecede değişiklik göstermeye başlamıştır. Bu değerlendirmelerden hareketle, öğretmenlerin kendi meslekleri hakkında ne düşündükleri, mesleki bağlılıklarının ve iş doyumlarının bu durumdan nasıl etkilendiği, bu araştırma ile anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu amacı sağlamak için kurgulanan yapı; öğretmenlerin kendi mesleklerini değerlendirmelerinden, toplumsal algıda karşılık bulduğunu düşündükleri değerlendirmelere uzanan bazı değişkenleri içermektedir. Mesleki algı dışında çalışmaya dâhil edilen diğer değişkenler ise öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları ve iş doyumlarıdır.

YAYIN EVİ: TED

BASIM YILI: 2014