OECD YETİŞKİN BECERİLERİ ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE İLE İLGİLİ SONUÇLAR

OECD’nin Yetişkin Yeterliklerinin Uluslararası Değerlendirilmesi Programı (PIAAC) kapsamında 2016 yılı “Yetişkin Becerileri Taraması Raporu” 28 Haziran 2016 tarihinde yayımlandı. Rapor, 16-65 yaş aralığındaki yetişkinlerin sözel beceriler, sayısal beceriler ve teknoloji yoğun ortamlarda problem çözme becerileri alanlarında yeterlik düzeylerini değerlendirmektedir. tedmem tarafından bu raporda sunulan veriler çerçevesinde Türkiye açısından temel bulgular ortaya konmuş ve bulgular üzerinden tartışma şekillendirilmiştir.

YAYIN EVİ: TED

BASIM YILI: 2016