EĞİTİMDE İNOVASYON

Uluslararası Eğitim Forumu II

Türkiye’nin geleceğinin şekillenmesinde eğitimin rolü, tartışma götürmeyecek bir olgudur. Ulusal düzeyde yapılan değerlendirmeler ve uluslararası araştırmaların sonuçları, eğitim sistemimizin temel becerileri kazandırmada gerçek bir kriz ile karşı karşıya olduğunu göstermektedir. PISA-2009 araştırmasının bulguları, Türkiye’de 15 yaşındaki öğrencilerin yaklaşık %25’inin okumada, %42’sinin ise matematikte temel becerileri kazanamadığını göstermektedir. Aynı zamanda Türkiye OECD ülkeleri içinde okullar arasında başarı farklılıklarının en çok olduğu ikinci ülkedir. Kuşkusuz ki, eğitim sisteminin amaçları temel becerilerle sınırlandırılamaz. Ancak bu bulgular, eğitim sisteminin performansı açısından önemli göstergeler olarak değerlendirilmektedir.

YAYIN EVİ: TED

BASIM YILI: 2011