DERS SAATLERİ: NE KADAR AZ NE KADAR FAZLA?

Öğretim süreleri, karar alıcıların sıklıkla değişiklik yaptığı alanların başında gelmektedir. Türkiye’de de öğretim sürelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin düzenlemeler sık sık kamuoyuna yansımaktadır. Ancak, eğitim sistemi içinde kolay bir müdahale alanı olarak görülen öğretim süreleri, aslında çok boyutlu ve oldukça karmaşık bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Öğretim programlarında değişiklikler veya yenilemelerin gündeme geldiği dönemlerde derslerin adları ve içerikleri ile birlikte her bir derse ayrılan öğretim süresi, günlük öğretim süresi, haftalık toplam ders saati sayısı ve bir yılda öğretime ayrılan gün sayısı üzerinde de yoğunlaşan bir tartışma yaşanır. Bu tartışmanın arkasında yer alan nedenler genel olarak doğrudan öğrenme çıktılarının geliştirilmesi ile ilişkilendirilir. Ancak, Türkiye’de bu tartışmaların zaman zaman öğrenme odağından uzaklaşarak eğitim sistemi üzerinde ikili öğretimden kaynaklanan baskıları azaltmak, öğretmen normları ve sayıları ile ilgili sorunlara geçici çözümler üretmek ve hatta sınavlara hazırlık için okul içinde veya dışında daha geniş zaman dilimi için alan oluşturmak gibi nedenlerden de kaynaklanabildiği görülmektedir. Öğretim süresi üzerindeki tartışmaların ulusal ve uluslararası ölçekte veriye dayalı olarak tartışılması, bu konuda verilecek kararların daha sağlıklı olmasına katkı sağlayacaktır.

Bu çalışmada (1) Türkiye’de öğretime ayrılan süre ile OECD ülkeleri ve AB ülkelerinde öğretime ayrılan süre (2) Türkiye’de temel eğitimde 1960’lardan sonra haftalık ders çizelgelerindeki değişiklikler ve (3) öğretime ayrılan süre ile öğrenme düzeyi veya eğitimin çıktıları arasındaki ilişki ele alınmıştır.

YAYIN EVİ: TED

BASIM YILI: 2016