COVID-19 Sürecinde Eğitim: Uzaktan Öğrenme, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Değerli eğitimciler ve saygıdeğer paydaşlarımız;

COVID-19 salgını sebebiyle 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci yarısında 194 ülkede okullar ülke genelinde kapatıldı. Türkiye’de de Mart ayının ikinci haftasında okullarda eğitime ara verildi. Okullarda eğitime ara verilmesinin hemen ardından acil olarak uzaktan öğrenme araçları ve imkanları kullanılarak öğrenmenin sürekliliği sağlanmaya çalışıldı. Ülke genelinde tüm kurumların altyapı ve imkânları salgının önlenmesi, salgın devam ederken öğrenme kayıplarının asgari düzeye indirilmesi ve öğrenmenin sürekliliğinin sağlanması için seferber edildi. Salgın sürecinde TEDMEM olarak dünyadaki gelişmeleri, sorunları ve çözümleri izleyerek değerlendirmeler yaptık. Bu süreçte alınacak kararlara ve yapılacak çalışmalara katkı sağlamak amacıyla değerlendirme ve önerilerimizi eğitimcilerin ve kamuoyunun bilgilerine sunduk. Eleştiri, görüş ve önerilerimizi salgın sürecinde öğrencilerin, ebeveynlerin ve öğretmenlerin iyi olma haline katkıda bulunmayı önceleyerek sunmaya özen gösterdik. TEDMEM ekibi olarak, bu duyarlılık ve özenle hazırladığımız “COVID-19 Sürecinde Eğitim: Uzaktan Öğrenme, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” raporu ile 2020-2021 eğitim öğretim yılında eğitim öğretimin daha verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi; okulların güvenli bir şekilde açılması, öğrenme kayıplarının ve öğrenme eksiklerinin telafisi sürecine katkı sağlamayı amaçladık.

Bu raporun baskı aşamasında 2020-2021 eğitim öğretim yılının uzaktan öğrenme araçlarıyla öğretim yapılarak başlayacağı, 21 Eylül 2020 tarihi itibariyle durumun gözden geçirileceği, okulların kontrollü şekilde yeniden açılmasında sınıf seviyeleri ve benzeri önceliklendirmelere göre kademeli bir yeniden açılış stratejisi izleneceği açıklaması geldi. Bu açıklama ile raporda ifade ettiğimiz “çocuklarımızın sağlığı ile geleceğini birlikte korumak”; çocuklarımızın sağlığını korumak için tüm tedbirleri alarak okulları güvenli bir şekilde açabilmek, salgının yayılmasını önlemek ve aynı zamanda öğrenmelerini, sosyal ve duygusal gelişimlerini de sürdürebilmelerini sağlamaya odaklı bir yaklaşımın benimsendiğini gördük. Çocuklarımızın güvenli bir şekilde öğretmenleriyle, akranlarıyla buluşarak, öğrenme serüvenlerine okulda devam edebilecekleri günü heyecanla bekliyoruz.

TEDMEM olarak bu raporda öncelikle çeşitli uzaktan öğrenme araç ve uygulamalarının etkililiği, okulların kapalı kalmasının öğrenme kayıpları ve öğrenme eksikleri oluşmasında etkileri, salgın surecinde karma bir öğretim modelinin nasıl uygulanabileceği konularını, alandaki mevcut araştırma verileri ile birlikte güncel uygulamaları da irdeleyerek ele aldık. İzleyen bölümlerde COVID-19 salgını sürecinde ilköğretim, ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim ile yükseköğretimde süreçte alınan kararlar, sürecin yönetimi, uygulamalar ile bu süreçte ortaya çıkan sorunları belirleyerek bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini sunduk. Son olarak daha önceki bölümlerde paylaşılan olgu, görüş, değerlendirme ve önerilerden hareketle 2020-2021 eğitim öğretim yılında okulların güvenli bir şekilde açılabilmesi ve öğrenmenin sürdürülebilmesi için somut öneriler oluşturduk ve cevaplanması gereken sorulara dikkat çektik.

2020-2021 eğitim öğretim yılına başlarken salgın süreci devam ediyor. Önümüzdeki günlerde toplum olarak salgını önlemeye yönelik tedbirlere ne ölçüde riayet edeceğimiz salgının seyrini; çocuklarımızın sağlığı ve geleceği için okulları kontrollü olarak, güvenli bir şekilde ne zaman ve nasıl açabileceğimizi belirleyecek. Çocuklarımızın sağlığı ve geleceği için hep birlikte temizlik, hijyen ve kişisel koruyucu önlemler ve sosyal mesafeyi koruma konularında daha duyarlı davranmayı, kurallara uymayı bir yurttaşlık görevi olarak görüyoruz. Yetişkinlerin özensiz ve sorumsuz davranışlarının bedelini çocuklarımıza ödetmeye hiç kimsenin hakkı olmadığını düşünüyoruz. COVID-19 Sürecinde Eğitim: Uzaktan Öğrenme, Sorunlar ve Çözüm Önerileri raporunu sizlerle paylaşırken 2020-2021 eğitim öğretim yılının yeni bir başlangıç, sağlıkla yeniden okullarda öğrenmeye, yol arkadaşlığına devam edebileceğimiz bir öğretim yılı olmasını diliyoruz.

TEDMEM Ekibi adına;
Emin Karip,
TEDMEM Direktörü