“Akademik Yayıncılık ve Dergicilikte Kalite Politikaları ve Yönelimler Çalıştayı” Raporu

16 Ekim 2014 tarihinde Eğitim ve Bilim Dergisi ile birlikte düzenlenen “Akademik Yayıncılık ve Dergicilikte Kalite Politikaları ve Yönelimler Çalıştayı” tüm paydaşlara ışık tutması ve politika çalışmalarına yön verebilmesi için TEDMEM tarafından raporlaştırılmıştır. Rapor kapsamında Prof. Dr. Yaşar Tonta, Prof. Dr. Metin Balcı, Prof. Dr. Şener Büyüköztürk ve Yrd. Doç. Dr. Kaan Öztürk’ün sunumlarına yer verilmiş; katılımcılarla gerçekleştirilen oturumlarda öne çıkan bulgular “Akademik Yayıncılıkta Nitelik, Yayıncılık Sürecinde Yaşanan Sorunlar, Yayıncılıkta Yaşanan Sorunlar, Dijitalleşme, Açık Erişim ve Geleneksel Dergiciliğe Alternatif Yöntemler” başlıkları altında değerlendirilmiştir.

YAYIN EVİ: TED

BASIM YILI: 2015