80 . YIL ULUSLARARASI EĞİTİM FORUMU

Eğitim Hakkı ve Gelecek Perspektifleri

Uluslararası Eğitim Forumu I

Türkiye’de eğitim sektörü, üretim ve hizmet sektörlerinin son 20-25 yıl içinde küresel piyasalarla bütünleşme ve rekabet etme yönünde gerçekleştirmiş olduğu önemli değişim ve dönüşümün oldukça gerisinde kalmış gözükmektedir. Şu anda var olan eğitim-öğretim uygulamalarının ekonomi ve toplumsal yaşamın gerekleri ile ilişkilendirilmesinde ciddi sorunlarla karşı karşıya kalındığı görülmektedir. Yaşam boyu öğrenme perspektifi içinde eğitim hakkı; bireyin eğitime erişiminin sağlanması, bireyin ve toplumun eğitim gereksinimlerini karşılayacak eğitim program ve kurumlarının mevcut olması, bireyin kurum ve programlara kabul edilmesi ve sunulan eğitimin ihtiyaçlara yanıt verebilecek esneklik ve uyarlanabilirliğe sahip olması ile ilgilidir. Devletin toplumsal katılımı da sağlayarak, eğitim hakkının sağlanmasında engelleri, güçlükleri ve dezavantajları ortadan kaldırmaya yönelik politikalar üretmesi ve uygulaması beklenmektedir. Bu anlayış geleneksel olarak “okula devam edebilme hakkı” ile eş anlamlı olarak kullanılan eğitim hakkı kavramından daha öte bir anlam taşımaktadır.

YAYIN EVİ: TED

BASIM YILI: 2008