2022 EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU

6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde yaşanan, kendisi dışında tüm gündemi doğal olarak önemsiz ve anlamsız kılan, ortak acımız deprem felaketi nedeniyle yayına hazır olduğu halde yayımlamayı ertelediğimiz 2022 Eğitim Değerlendirme Raporu’nu sizlerle paylaşıyoruz.

2022 yılında eğitimde yaşanan gelişmeleri tarihe not düşmek, değerlendirmelerimizi ve sorun alanlarına ilişkin önerilerimizi sunmak amacıyla hazırladığımız 2022 Eğitim Değerlendirme Raporu Yönetişim ve Finansman, Temel Eğitim ve Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Ölçme Değerlendirme ve Kademeler Arası Geçiş ile Öğretmenlik ve Mesleki Süreç olmak üzere 5 bölümden oluşmaktadır. Her bölümde öncelikle 2022 yılı için öne çıkan gelişmeler özetlenmiş, ardından değerlendirmeler ve öneriler sunulmuştur. Raporun, okuyucunun başka bir kaynağa ihtiyaç duymaksızın Türkiye’de eğitimin geçen bir yılını anlamasına ve sorgulamasına katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

2022 Eğitim Değerlendirme Raporu’nun çocuklarımız için daha adil, daha kapsayıcı ve nitelikli bir eğitim sunabilmek adına yapılacak çalışmalara, özellikle de veri temelli karar ve uygulamalar geliştirme arayışlarına katkı sağlamasını diliyoruz.

İçinde yaşadığımız toplumun afetlere ve krizlere dayanıklı hale gelmesi için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ederken eğitimin vazgeçilmezliğini ve iyileştirici gücünü vurgulamaya devam edeceğiz.

YAYIN EVİ: TED

BASIM YILI: 2023