2021 EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU

2021 yılında eğitimde yaşanan gelişmeleri tarihe not düşmek, değerlendirmelerimizi ve sorun alanlarına ilişkin önerilerimizi sunmak amacıyla hazırladığımız 2021 Eğitim Değerlendirme Raporu’nu paylaşmaktan mutluluk duyarız.

Eğitim sisteminin temel bileşenleri üzerinden yapılandırılan 2021 Eğitim Değerlendirme Raporu Yönetişim ve Finansman, Temel Eğitim ve Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri, Ölçme Değerlendirme ve Kademeler Arası Geçiş ile Öğretmenlik ve Mesleki Süreç olmak üzere 6 bölümden oluşmaktadır. Her bölümde öncelikle 2021 yılı için öne çıkan gelişmeler özetlenmiş, ardından değerlendirmeler ve öneriler sunulmuştur. Raporun, okuyucunun başka bir kaynağa ihtiyaç duymaksızın Türkiye’de eğitimin geçen bir yılını anlamasına ve sorgulamasına katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

2021 Eğitim Değerlendirme Raporu’nun çocuklarımız için daha adil, daha kapsayıcı ve nitelikli bir eğitim sunabilmek adına yapılacak çalışmalara, özellikle de veri temelli karar ve uygulamalar geliştirme arayışlarına katkı sağlamasını diliyoruz.

YAYIN EVİ: TED

BASIM YILI: 2022

2021 Eğitim Değerlendirme Raporu – Quiz

TEDMEM 2021 Eğitim Değerlendirme Raporu’nun farklı bölümlerinden derlediğimiz 15 sorudan oluşan bu çoktan seçmeli test ile 2021’de eğitimde yaşanan gelişmelere ilişkin hızlı bir öz değerlendirme yapabilirsiniz.

Değerlendirmek için:
https://forms.office.com/r/xE5GZ8NmJb

ÖZET İNFOGRAFİK