2020 EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU

Salgının gölgesinde geçen 2020 yılı içinde eğitim sistemimizde öne çıkan uygulama ve tartışma konularına ışık tutması ve eğitim göstergelerinin anlamlı bir akış içinde bir araya getirilmesi amacıyla hazırladığımız 2020 Eğitim Değerlendirme Raporu’nu paylaşmaktan mutluluk duyarız.

2020 Eğitim Değerlendirme Raporu; Yönetişim ve Finansman, Öğretmenlik ve Mesleki Süreç, Temel Eğitim ve Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri, Ölçme Değerlendirme ve Kademeler Arası Geçiş olmak üzere 6 ana başlık altında eğitim sisteminin genel bir profilini ortaya koymayı hedeflemektedir. Her bir bölümde öncelikli olarak 2020 yılında eğitim sistemimizde gerçekleşen olaylar farklı kaynaklardan derlenen veriler yardımıyla ele alınmış; ardından eğitim politikalarına ilişkin değerlendirme ve önerilere yer verilmiştir.

2020 Eğitim Değerlendirme Raporu’nun çocuklarımız için daha adil, daha eşit, daha kapsayıcı ve kaliteli bir eğitim sunabilmek adına yapılacak çalışmalara, özellikle de veri temelli karar ve uygulamalar geliştirme arayışlarına katkı sağlamasını diliyoruz.

YAYIN EVİ: TED

BASIM YILI: 2021