2019 EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerli eğitimciler ve saygıdeğer paydaşlarımız;

TEDMEM, 2014 yılından başlayarak her yıl Türkiye’de eğitimin bir yılını değerlendirdiği; sorunları ve gelişme alanlarını not ederek öneriler sunduğu Eğitim Değerlendirme Raporunu izleyen yılın ilk ayları içinde paylaşmaktaydı. Bu yılki planlamalarımız dahilinde 2019 Eğitim Değerlendirme Raporu’nun baskısını 2020 yılının Şubat ayında gerçekleştirdik ve basılı nüshasını ilgili derleme kütüphanelerine gönderdik. Ancak, Şubat ayının ikinci yarısında COVID-19 salgını sebebiyle pek çok ülkede okullar belirsiz süreyle kapatılmaya başlandı. Türkiye’de ise Mart ayının ikinci haftasında okullarda eğitime ara verildi. Mart ayı sonu itibariyle 194 ülkede okullar tamamen kapatılmış durumdaydı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de öncelikli gündem okulların kapatıldığı dönemde uzaktan öğrenme araç ve imkanlarını kullanarak öğrencilerin öğrenmeye devam etmesini sağlamak ve öğrenme kayıplarını en aza indirmek oldu.

COVID-19 salgını ve eğitim odağında hazırladığımız yazılarımızda ifade ettiğimiz üzere, TEDMEM olarak dünyadaki gelişmeleri, sorunları ve çözümleri izleyerek değerlendirmeler yapmak; bu süreçte alınacak kararlara ve yapılacak çalışmalara katkı sağlamak amacıyla değerlendirme ve önerilerimizi ihtiyatlı bir yaklaşımla sunmak için çabaladık. Ayrıca bu süreçte öğrencilerin, ebeveynlerin ve öğretmenlerin iyi olma haline katkıda bulunmayacak hiçbir değerlendirme, eleştiri veya öneriyi gündeme getirmemeye özen gösterdik. Çünkü eğitimin tüm paydaşları acil bir durumla karşı karşıya kalmışken rutinlere ilişkin bir tartışma dikkatleri dağıtıcı bir işlev görebilirdi. Önceliğimiz sağlık ve acil durum tedbiri olarak uzaktan öğrenme araçları ve imkanları ile öğrenmenin sürekliliğinin mümkün olduğu ölçüde sağlanabilmesiydi. Bu koşullar altında 2019 Eğitim Değerlendirme Raporu’nu siz değerli eğitimciler, tüm paydaşlarımız ve kamuoyu ile paylaşmak için 2019-2020 eğitim öğretim yılının tamamlanmasını ve LGS ve YKS ile ilgili süreçlerin sona ermesini beklemenin uzaktan öğretme ve öğrenme çabasına ortak olan her bir bireye karşı daha duyarlı ve saygılı bir yaklaşım olacağına karar verdik. Haziran ayı sonu itibariyle 2019-2020 eğitim öğretim yılını tamamladık, LGS ve YKS’yi geride bıraktık.

2020-2021 eğitim öğretim yılına başlarken salgın süreci devam ediyor ve bu süreçte eğitim öğretimin nasıl sürdürülebileceği ile ilgili konular önceliğini koruyor. Bu noktada, sadece bir parantez açarak 2019 Eğitim Değerlendirme Raporunu sizlerle paylaşmak ve parantezi kapatarak esas gündeme dönmek gerektiği kanaatindeyiz. 2019 Eğitim Değerlendirme Raporu’nu sizlerle paylaşırken 2020-2021 eğitim öğretim yılının yeni bir başlangıç olmasını, sağlıkla yeniden okullarda öğrenmeye, yol arkadaşlığına devam edebileceğimiz bir öğretim yılı olmasını diliyoruz.

TEDMEM Ekibi adına;
Emin Karip,
TEDMEM Direktörü