2018 OCAK – ŞUBAT

DOSYA KONUSU

PROF. DR. FERHUNDE ÖKTEM İLE DÜŞÜNME BECERİLERİ VE OYUN ÜZERİNE

2018 VURUŞ

ÇOCUKLARIMIZIN YÜZDE 10’U İLE YÜZDE 90’INI BİRLİKTE DÜŞÜNEBİLİRİZ

YAYIN

2017 EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU

TÜRKİYE PERSPEKTİFİNDEN TIMSS 2015 SONUÇLARI

TÜRKİYE’NİN TIMSS 2015 PERFORMANSI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER

YANSIMA

KANATLARINIZ VAR MI? BECERİ SAHİBİ OLANLARIN VARLIĞINI SÜRDÜRMESİYLE İLGİLİ DERSLER

BİRBİRİNİ VE DÜNYAYI ÖNEMSEYECEK BİR GENÇLİĞİ EĞİTMEK

ETKİNLİK

ÇALIŞTAY: TIMSS 2015 TÜRKİYE İÇİN NE SÖYLÜYOR?

Türk Eğitim Derneğinin düşünce kuruluşu TEDMEM kurulduğu günden bu yana toplumun ortak paydası olan eğitim alanında gelişmeleri takip ederek eğitim sistemimize katkı sunmayı amaç edinmiştir. TEDMEM bu amaç doğrultusunda son olarak “Türkiye Perspektifinden TIMSS 2015 Sonuçları” ve “Türkiye’nin TIMSS 2015 Performansı Üzerine Değerlendirme ve Öneriler” başlıklı iki rapor hazırlamıştır.

Raporlar 1 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen etkinlikte konu ile doğrudan ilgili ve sınırlı sayıda katılımcıya sunulmuş, ardından TIMSS 2015 sonuçlarının tüm boyutlarıyla ele alınabilmesi için söz katılımcılara bırakılmıştır. Bakanlık yetkilileri, STK temsilcileri, TED Genel Merkez Ölçme-Değerlendirme uzmanları ve akademisyenlerin katılım gösterdiği etkinlikte TIMSS bulguları Türkiye özelinde değerlendirilmiştir. Etkinliğimize katılım gösteren ve değerli fikirlerini bizimle paylaşan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.