2017 OCAK – ŞUBAT

DOSYA KONUSU

AHMET ETİ İLE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ÜZERİNE

2017 VURUŞ

EĞİTİM ORTAMLARI DAHA GÜVENLİ OLABİLİR

GÖRÜŞ

TED TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ BAKANLIĞA SUNDU

Türk Eğitim Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Ocak 2017 tarihinde askıya çıkarılan taslak öğretim programlarına ilişkin olarak 38 okulundan yaklaşık 2800 öğretmenin ve pek çok uzmanın katılımıyla taslak öğretim programları hakkında inceleme, değerlendirme, görüş ve önerilerini içeren bir rapor hazırlamıştır. 30 dersin taslak öğretim programlarına ilişkin inceleme, değerlendirme, görüş ve önerilerin dersler bazında detaylandırılarak yer verildiği rapor Milli Eğitim Bakanlığına sunulmuştur. Rapor kapsamında her bir dersin taslak programında olumlu görülen değişiklikler yanında, eleştiri ve öneriler de belirtilerek yapıcı bir dille sürece katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Öğretim programlarının; eğitim öğretim uygulamalarından elde edilen veriler, değişen bireysel, toplumsal ve ekonomik ihtiyaçlar, bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmeler dikkate alınarak belirli aralıklarla güncellenmesi gerekmektedir. Ayrıca taslak öğretim programlarının tüm paydaşların görüş ve önerilerine sunulması ve paydaşların sağlayacağı katkıların titizlikle değerlendirilmesi daha nitelikli ve toplumun daha geniş kitlelerinin görüş, öneri ve beklentilerini yansıtan bir öğretim programı oluşturulması açısından değerli bulunmaktadır. Öğretim programlarının toplumun ortak ihtiyaçlarını, değerlerini ve beklentilerini kapsayan bir uzlaşma metni ve toplumsal sözleşme niteliğinde olmasına özen gösterilmesi son derece önemlidir.

Programlarda yapılan değişikliklerin görüş ve öneriler doğrultusunda değerlendirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Demokratikleşme, şeffaflık ve katılımcılık ilkeleri kapsamında taslak öğretim programlarının paydaşların görüşüne sunulmasını ve bu sürecin Bakanlıkça sistematik olarak yürütülmesini eğitim sistemimizde atılacak adımlar adına çok değerli buluyoruz.

Cumhuriyetin içinden doğan bir kuruluş olmanın verdiği sorumluluk ve bilinçle 89 yıldır çocuklarımızın geleceği için çalışan Türk Eğitim Derneği olarak öğretim programlarının güncellenmesi çalışmalarında en üst düzeyde katkı sağlayabilmek adına oluşturduğumuz komisyonlar marifetiyle Türk Eğitim Derneği Okullarında görev yapmakta olan yaklaşık 2800 öğretmen ve pek çok uzmandan aldığımız görüşler doğrultusunda hazırladığımız nihai raporun öğretim programlarının geliştirilmesi sürecine katkı sağlamasını dileriz.


ÖĞRETİM PROGRAMI TASLAKLARINDA DEĞERLER EĞİTİMİ

YANSIMA

ÇOCUKLARA FELSEFE ÖĞRETMEK MATEMATİKTE VE İNGİLİZCEDE DAHA BAŞARILI OLMALARINI SAĞLIYOR

YAYINLAR

OKUL ÖNCESİNDEN LİSE SONA: ÖĞRETMENLER İÇİN 20 TEMEL PSİKOLOJİ İLKESİ

Psikoloji bilimi; öğrenme ve öğretme ortamlarının geliştirilmesi, etkili öğretim, öğrenmeyi destekleyen sınıf ortamları, öğrenci gelişimi için uygun değerlendirme yöntemleri gibi eğitim süreçlerinin önemli konularına ışık tutarak katkı sağlamaktadır.

Bu düşünceden hareketle, Amerikan Psikoloji Derneği (APA) tarafından yayımlanan Okul Öncesinden Lise Sona: Öğretmenler İçin 20 Temel Psikoloji İlkesi kitapçığını APA ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği neticesinde ilerleyen tarihlerde sizlerle buluşturmaktan mutluluk duyacağız.

Özellikle öğretmenlerimiz için etkili öğrenme ve öğretme süreçlerine yönelik kilit öneriler içeren bu yayında aynı zamanda öğrencilerin nasıl düşünüp öğrendiği, motivasyonlarını etkileyen unsurlar, öğrencilerin sosyal ve psikolojik durumlarının öğrenmelerine etkisi gibi birçok hususta açıklamalara yer verilmektedir.

Bu yayına yakın bir tarihte web sitemizden ulaşabilirsiniz.

TIMSS 2015 RAPORU

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), 1995’ten beri yapılan, dünyadaki en büyük uluslararası öğrenci başarısını değerlendirme çalışmasıdır. Dört yılda bir gerçekleştirilen bu çalışma, 4. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilere uygulanmaktadır. Amacı, öğrenci başarısındaki eğilimleri izlemek ve ulusal eğitim sistemleri arasındaki farklılıkları belirlemektir.

Türkiye TIMSS değerlendirmelerine 1999 ve 2007 yıllarında 8. Sınıf; 2011 ve 2015 yıllarında 4. ve 8. sınıf düzeyinde katılmıştır. TIMSS 2011 bulgularının Türkiye özelinde derinlemesine analizini ve değerlendirmesini içeren Türkiye Perspektifinden TIMSS 2011 Sonuçları isimli raporumuz bu konuda değerli bir kaynak olmuştur. Bu düşünceden hareketle Kasım 2016’da açıklanan TIMSS 2015 sonuçlarının analiz ve değerlendirmesini bulabileceğiniz yeni bir rapor hazırlığı içinde olduğumuzu duyurmaktan mutluluk duyarız.

Bu rapora yakın bir tarihte web sitemizden ulaşabilirsiniz.


BLOG

ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ BİRER KLİŞE Mİ?

TEDMEM BLOG YAZARI OLMAK İSTER MİSİNİZ?