2017 EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU

Geride bıraktığımız 2017 yılı içinde eğitim sistemimizde öne çıkan uygulama ve tartışma konularına ışık tutması ve eğitim göstergelerinin anlamlı bir akış içinde bir araya getirilmesi amacıyla hazırladığımız 2017 Eğitim Değerlendirme Raporu’nu paylaşmaktan mutluluk duyarız.

2017 Eğitim Değerlendirme Raporu; Yönetişim ve Finansman, Kalite Arttırmaya Yönelik Politikalar, Öğretmen Eğitimi ve Mesleki Süreç, Uluslararası Alanda Türkiye, Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki Teknik Eğitim ve Din Öğretimi, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri, Öğrenci Yönlendirme Sistemleri ve Özel Öğretim olmak üzere 10 ana başlık altında Türk Eğitim Sisteminin genel bir profilini ortaya koymayı hedeflemektedir. Her bir bölümde öncelikli olarak 2017 yılında eğitim sistemimizde gerçekleşen olaylar farklı kaynaklardan derlenen veriler yardımıyla ele alınmış; ardından eğitim politikalarına ilişkin değerlendirme ve önerilere yer verilmiştir.

2018 yılında eğitimde niteliğin, Türkiye’de hizmet ve politikaların yöneldiği öncelikli alanlardan birisi olması temennisiyle, bu raporu geleceğimiz olan çocuklarımıza adıyoruz.

YAYIN EVİ: TED

BASIM YILI: 2018