2016 TEMMUZ – AĞUSTOS

DOSYA KONUSU

TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRÜ DR. CEM GENÇOĞLU İLE 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜZERİNE

1. MAARİF KONGRESİ’NİN AÇIŞ KONUŞMASI

2016 VURUŞ

TOPLUMDA VE ÖRGÜN EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

YORUM

TEMEL BİR YAŞAM BECERİSİ: FİNANSAL OKURYAZARLIK

YANSIMA

ÇOCUĞUNUZ NEDEN BAŞARISIZ OLSUN?

YAYINLAR

YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ YETERLİKLERİ

Türk eğitim sisteminin ürün ve çıktılarını derinden etkileyen, bileşenleri üzerinde doğrudan belirleyici bir role sahip yükseköğretime geçiş sistemleri, her güncel eğitim meselesinin ana odaklarından biri olmuştur. Ancak geçiş sistemlerinin özelliklerinin ötesinde, asıl mesele gerekli hazırbulunuşluk düzeyi ile bilgi, beceri ve yeterliklere sahip öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına kabul edilmesi/yerleştirilmesi ve bu öğrencilerin nitelikli iş gücüne ve sosyal sermayeye dönüştürülmesidir.

tedmem tarafından yayınlanacak olan “Yükseköğretime Giriş Yeterlikleri” başlıklı raporumuzda, yükseköğretim çıktılarının niteliklerinin yukarı çekilebilmesi için göz önünde bulundurulması gereken noktalardan biri olan ortaöğretim öğrencilerinin hazırbulunuşluğu, yükseköğretim kurumlarının talep ve beklentileri ile yükseköğretime geçiş sistemi arasındaki ilişki odağa alınmaktadır. Türkiye’de yükseköğretime geçiş sistemini yeterlik odaklı kılabilme maksadından hareketle raporun ana amacı, ortaöğretim ve yükseköğretim kademeleri arasında yeterlikler bağlamında bir köprü oluşturulması için dünyadaki modelleri inceleyerek örnekler sunmak, bu örneklerin Türk eğitim sistem içerisinde nasıl işlevselleştirilebileceğini tartışmak ve bu yöndeki stratejilere işaret etmektir.

Rapora yakın zamanda web sitemizden ulaşabilirsiniz.

TEDMEM BLOG YAZARI OLMAK İSTER MİSİNİZ?