2016 MAYIS – HAZİRAN

DOSYA KONUSU

DR. HALİL BUYRUK İLE TÜRKİYE’DE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ ÜZERİNE SÖYLEŞİ

2016 VURUŞ

SEMİNER DÖNEMİ Mİ, EĞİTİM ÖĞRETİME HAZIRLIK MI?

YORUM

YAZ AYLARI ÖĞRENME KAYIPLARI

BÜYÜK VERİ NE KADAR BÜYÜK?

YANSIMA

EN ALT TABAKA EŞİTSİZLİĞİ: GÖÇMEN GEÇMİŞİ OLAN ÇOCUKLAR DEZAVANTAJLI DURUMDA MI?

YAYINLAR

IV. ULUSLARARASI EĞİTİM FORUMU “TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE İNANIYORUZ: GELECEĞİ OKUYORUZ”

OECD YETİŞKİN BECERİLERİ ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE İLE İLGİLİ SONUÇLAR

OECD’nin Yetişkin Yeterliklerinin Uluslararası Değerlendirilmesi Programı (PIAAC) kapsamında 2016 yılı “Yetişkin Becerileri Taraması Raporu” 28 Haziran 2016 tarihinde yayımlandı. Rapor, 16-65 yaş aralığındaki yetişkinlerin sözel beceriler, sayısal beceriler ve teknoloji yoğun ortamlarda problem çözme becerileri alanlarında yeterlik düzeylerini değerlendirmektedir. tedmem tarafından bu raporda sunulan veriler çerçevesinde Türkiye açısından temel bulguların ortaya konduğu ve bulgular üzerinden tartışmanın şekillendirildiği bir analiz raporu yayımlanmıştır. Raporun Türkiye özelinde öne çıkan bulguları şu şekilde özetlenebilir:

1. Yetişkinlerin Büyük Bir Kısmı Çağın Gerektirdiği Becerilerden Yoksun

Türkiye sözel beceriler, sayısal beceriler ve teknoloji yoğun ortamlarda problem çözme becerileri alanlarının her üçünde de OECD ortalamasının altında bir yeterlik göstermektedir.

2. Türkiye’de Eğitim Kademelerinin Beceri Kazandırmada Etkililiği Düşük

Türkiye’de üniversite mezunu yetişkinler ile liseden daha düşük eğitim seviyesine sahip yetişkinler arasındaki sözel beceriler alanındaki puan farkı OECD ülkelerine kıyasla daha düşüktür. Türkiye eğitim seviyesi ve sözel beceri arasındaki ilişkinin en zayıf olduğu iki ülkeden biridir.

3. OECD Ülkeleri içinde Kadın ve Erkek Arasındaki En Büyük Beceri Farkı Türkiye’de

OECD ülkeleri genelinde sözel becerilerde kadın ve erkekler birbirine yakın performans gösterirken, sayısal becerilerde erkeklerin daha yüksek performans gösterdiği görülmektedir. Türkiye’de ise her iki beceri alanında da erkekler kadınlara göre daha yüksek performans göstermektedir.

4. Yetişkinler Zorunlu Eğitimden Sonra Beceri Kazanamıyor

Türkiye’de 16 yaş ve 30 yaş arasında yetişkinlerin beceri alanlarındaki ortalama puanları birbirine oldukça yakındır, 30 yaşından sonra ise puan ortalamaları azalmaktadır.

5. Yetişkinler İş Yerlerinde ve Günlük Hayatlarında Becerilerini Kullanamıyor

Türkiye’de yetişkinler işyerlerinde ve günlük hayatlarında okuma, yazma, matematiği kullanma, problem çözme ve bilgisayarı kullanma konularında OECD ülkelerine kıyasla daha düşük bir eğilim göstermiştir.

6. Daha Yüksek Eğitim ve Beceri Düzeyi İstihdam Statüsüne Etki Etmiyor

OECD ülkelerinde beceri düzeyi ile istihdam edilebilirlik arasında pozitif bir ilişki görülmesine karşın, Türkiye’de daha yüksek beceri düzeyi ve eğitim düzeyi bireyin istihdam durumu ile ilişkili gözükmemektedir.

7. Türkiye Ekonomi Dışı Göstergelerde Genel Eğilimin Dışında Kalıyor

OECD ülkelerinde genel olarak yetişkinlerin yeterlik düzeyi arttıkça, diğer insanlara güvenme düzeyinin ve politik etkinliklerinin artmasına karşılık, Türkiye’de yeterlik düzeyi arttıkça güven ve politik etkinlik artışının oldukça sınırlı kaldığı görülmüştür.

Raporun tamamına yakın bir zamanda web sayfamızdan erişebilirsiniz.

www.tedmem.org