2015 MAYIS – HAZİRAN

YUVARLAK MASA

PASI SAHLBERG İLE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNE

2015 VURUŞ

YÜKSEKÖĞRETİMDE ULAŞMAYI HAYAL ETTİĞİMİZ YER, DÜNYANIN GİDECEĞİ YER OLMAYABİLİR

YANSIMA

SOL BEYİN/SAĞ BEYİN MİTİ

GÖRÜŞ

2015 TEOG TERCİH VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ ÜZERİNE TEDMEM GÖRÜŞLERİ

YAYINLAR

ULUSAL EĞİTİM PROGRAMI 2015-2022

SİYASİ PARTİLERİN 2015 GENEL SEÇİM BİLDİRGELERİ: EĞİTİM POLİTİKALARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

YORUM

ÖĞRENCİLERİ FARKLI OKUL TÜRLERİ İÇİN GRUPLANDIRMAK VE SEÇMEK, ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME MOTİVASYONLARINI ETKİLER Mİ?

PROJELER

AKADEMİK YAYINCILIK VE DERGİCİLİKTE KALİTE POLİTİKALARI VE YÖNELİMLER ÇALIŞTAY RAPORU

Dünyada var olduğu gibi ülkemizde de dergicilik alanında yaşanan sorunların çözülmesi ve potansiyel sorunların önlemesine yönelik çalışmaların hız kazanması adına yayın hayatına devam eden Eğitim ve Bilim Dergisi ile birlikte 16 Ekim 2014 tarihli “Akademik Yayıncılık ve Dergicilikte Kalite Politikaları ve Yönelimler” Çalıştayı düzenlenmiştir.

İki oturumdan oluşan çalıştayın sabah oturumunda, genel çerçevenin çizilmesi amacı ile Prof. Dr. Yaşar Tonta, Prof. Dr. Metin Balcı, Prof. Dr. Şener Büyüköztürk ve Yrd. Doç. Dr. Kaan Öztürk sunumlarını gerçekleşirdi. İkinci oturumda ise, yaklaşık 40 akademisyenin katılımı ile bir çalıştay düzenlenmiş ve akademik yayıncılık ve dergicilikte kalitenin artırılması için tartışmalar yürütüldü.

Tüm paydaşlara ışık tutması ve politika çalışmalarına yön verebilmesi için TEDMEM tarafından raporlaştırılan bu çalışmaya, yakın bir tarihte web sitemizden ulaşabilirsiniz.

EĞİTİM ATLASI 2014-2015

TEDMEM tarafından ilki iki yıl önce yayınlanan Eğitim Atlası serisinin ikincisi için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK istatistiklerinin yanı sıra, PISA 2012 verilerine de yer verilecek olan Eğitim Atlası 2014-2015’de harita ve grafiksel gösterimlerle eğitim verileri bir araya toplanacak.

Eğitim göstergelerinin yıllar bazında izlenebilirliğini sağlamak amacıyla hazırlanan Eğitim Atlası 2014-2015 raporuna yakın bir tarihte web sitemizden ulaşabilirsiniz.

ETKİNLİKLER

1. ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI KONFERANSI (IHEC) 2015