2015 EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU

Geride bırakmakta olduğumuz 2015 yılı içinde eğitim sistemimizde öne çıkan uygulama ve tartışma konularına ışık tutması ve eğitim göstergelerinin anlamlı bir akışta bir araya getirilmesi amacıyla hazırladığımız 2015 Eğitim Değerlendirme Raporunu paylaşmaktan mutluluk duyarız.

2015 Eğitim Değerlendirme Raporu; Yönetişim ve Finansman, Kalite Arttırmaya Yönelik Politikalar, Öğretmen Eğitimi ve Mesleki Süreç, Uluslararası Alanda Türkiye, Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Özel Eğitim, Öğrenci Yönlendirme Sistemleri, Özel Öğretim olmak üzere 10 ana başlık altında Türk Eğitim Sisteminin genel bir profilini ortaya koymayı hedeflemektedir. Her bir bölümde öncelikli olarak 2015 yılında eğitim sistemimizde gerçekleşen olaylar farklı kaynaklardan derlenen veriler yardımıyla ele alınmış; ardından gelişmelere ve eğitim politikalarına ilişkin değerlendirme ve önerilere yer verilmiştir.

2016 yılında, eğitimde niteliğin, Türkiye’de hizmet ve politikaların yöneldiği öncelikli alanlardan birisi olması temennisiyle, bu raporu geleceğimiz olan çocuklarımıza adıyoruz.

YAYIN EVİ: TED

BASIM YILI: 2015