2014 EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU

TEDMEM olarak, Türkiye’de eğitim alanında izleme ve değerlendirme raporlarının eksikliğini göz önünde bulundurarak, her yıl eğitim sistemi ile ilgili gerçekleştirilen düzenleme ve değişikliklerle ilgili detayların yer aldığı Eğitim Değerlendirme Raporları serimizin ilkini 2014 yılı için oluşturmuş bulunmaktayız.

Bu kapsamda; on ana başlıktan oluşan 2014 Eğitim Değerlendirme Raporumuzda yer alan her bir konu mevcut durum, değerlendirme ve öneriler alt başlıklarında incelenmiş, eğitim sistemimizde gerçekleştirilen düzenleme ve değişiklikler mümkün olduğunca kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır.

Okul öncesi eğitimden ortaöğretime kadar eğitim sistemimizde uygulamaya konulan ve uygulamaya konulması planlanan politikaları bulabileceğiniz Raporumuzun, veriye dayalı eğitim politikaları “mem”ini yaymasını umuyoruz.

2014 yılını arkamızda bırakırken, tüm paydaşlarımıza eğitimin aydınlatıcı ışığının yol gösterdiği bir yıl diliyoruz.

YAYIN EVİ: TED

BASIM YILI: 2014