20. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI KONULARINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

20. Millî Eğitim Şûrası kapsamında yer alan ‘Okul Öncesi, İlköğretim ve Ortaöğretimde Fırsat Eşitliği’, ‘Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi’ ve ‘Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi’ konularına katkı sağlamak amacıyla TEDMEM olarak, belirlenen her bir tema odağında öncelikle mevcut durumu ortaya koyabilmek için fırsat eşitliği göstergelerini ve verileri derledik, ardından çözüm önerilerimizi sunduk. Şûra boyunca sunulan önerilerde aynı dilin kullanılabilmesi için eğitimde fırsat eşitliğine ilişkin kavramların açıkça ne ifade ettiğini ortaya koyduk. Bütüncül ilerleyebilmek adına önceki Şûralarda fırsat eşitliğine ilişkin kararları derledik ve 19. Millî Eğitim Şûrasında alınan kararların genel bir değerlendirmesini yaptık.

Çocuklarımızın, içine doğdukları koşullardan bağımsız olarak potansiyellerini gerçekleştirme çabalarına emek veren tüm paydaşlarımıza saygıyla, hazırladığımız bu raporun karar alıcılara ve tüm paydaşlara faydalı olmasını umuyoruz.

YAYIN EVİ: TED

BASIM YILI: 2021