19. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu olan TEDMEM, eğitimsel konu ve sorunlarımızla yakından ilgilenmekte, yapıcı değerlendirme ve eleştirilerin her zaman olumlu neticeler doğurabileceğine inanmaktadır. Bu noktadan hareketle, eğitim sistemimizin iyileştirilmesine yönelik her iyi niyetli çabayı önemsemekte ve desteklemekteyiz.

Eğitim sistemini iyileştirme hamlelerine destek olmak amacıyla, bu sene 19.’su düzenlenen Milli Eğitim Şûrası ile ilgili görüş ve önerilerimizi “19. Millî Eğitim Şûrasına İlişkin Değerlendirmeler” adlı çalışmamızısunuyor ve tartışmalara ışık tutmasını umuyoruz.

Şûraya hazırlık olabilmesi amacıyla ortaya konulan bu çalışmada, ilk olarak 18. Milli Eğitim Şûra sonuçlarının pratiğe ne kadar yansıdığı ve bilgi akışının bu kadar hızlandığı bir dönemde şûra yönteminin ne kadar etkili olduğu tartışılmıştır. İkinci olarak ise, bu senenin gündem konuları olan Öğretim Programları ve Haftalık Ders Çizelgeleri, Öğretmen Niteliğinin Artırılması, Eğitim Yöneticilerinin Niteliğinin Artırılması ve Okul Güvenliği başlıklarına dair değerlendirmelere ve önerilere yere verilmiştir.

Birlikte öğrenme ve bu ülke için birlikte bir gelecek oluşturma hayaline katkı veren tüm eğitimcilerin emeklerine saygılarımızla, başarılı bir şûra çalışması diliyoruz.

YAYIN EVİ: TED

BASIM YILI: 2014