“Eğitim”in Eğitime İhtiyacı Var

"Eğitim"in Eğitime İhtiyacı VarToplumların eğitim düzeyi arttıkça daha kâmil, daha rasyonel ve daha mutlu olmaları beklenir. Çünkü, bizimki de dahil olmak üzere, ülkelerin eğitim mevzuatında bu özellikler hedef olarak gösterilmektedir. Ancak, eğitim düzeyi yükseldikçe vasıflı suç oranı artıyor, verilen cezalar artıyor, dünyadaki açlık artıyor, obezite artıyor, çevre kirliliği artıyor. 2007’deki dünya ekonomik krizini dünyanın en iyi üniversitelerinde okuyanların çıkardığı biliniyor. En iyi üniversitelerde eğitim görmüş olmak “iyi” insan olmakla ne derece bağlantılı? Ekonominin ve teknolojinin arkasına takılmış bir “eğitim”in eğitime ihtiyacı var görünüyor. Savaşlar, açlık ve yoksulluk bu denli artarken, dünyanın en iyi okullarında öğrenim gören insanların duyarsızlığı, aldıkları eğitimin sorgulanmasını gerektiriyor. Bizim iki kat daha fazla sorgulama yapmamız kaçınılmaz. Zira “gelişmiş” ülkelerin eğitim düzeyine çıkma hayalimiz var.

1986 yılında Ankara Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Orta Dereceli Okullardaki Öğrencilerde Görülen Disiplinsiz Davranışlar ve Bunlara Uygulanan Yaptırımlar” adlı tezde liselerdeki başlıca sorunlar sigara içmek, öğretmene karşı gelmek, dersten kaçmak, kopya çekmek, koridorda koşmak, dersin huzurunu bozmak ve kavga etmek olarak yer alıyor. Araştırmanın örnekleminde hem özel okullar hem de resmi okullar bulunuyor.

Son yıllarda yapılan çalışmalar ve gözlemler şiddet, sigara, uyuşturucu, cinsel istismar, öğretmen bıçaklama gibi olayların sıradanlaştığını gösteriyor. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. İhsan Karaman, resmi araştırmalara göre 14-19 yaş arasındaki gençlerin yüzde 30’unun sigara, yüzde 20’sinin alkol ve resmi olmayan ancak gerçek verilere göre yüzde 10’unun da uyuşturucu kullandığını söyledi.

Ülkemizde eğitime ayrılan bütçe artıyor, yatırım harcamaları yükseliyor, fiziksel olarak daha kaliteli okullar yapılıyor. Buna karşın, eğitimin kalitesine ilişkin şikâyetler de artıyor. Veliler, öğretmenler, öğrenciler umutsuz. Eğitimi gerçekçi bir bakışla, toplumla birlikte yeniden tasarlamanın zamanı geldi geçiyor. Şimdiye kadar yapılanların işe yaramadığı açık. Bankacılık, sağlık, ulaştırma ve iletişim gibi alanlarda görülen ölçülebilir gelişmelerin eğitimde de yapılması bir zihniyet dönüşümüne bağlı görünüyor. Yeni hükümet, taze bir başlangıç anlamına gelebilir.