2025 Yılında Öğretmenlik

2025 Yılında Öğretmenlik

2025 yılında bir okul… Öğretmenin okulda dinlenebileceği ve ders saatleri dışında çalışabileceği kendisine özel veya zümresindeki meslektaşlarıyla birlikte kullanabileceği bir mekan ayrılmış. Öğretmenin iş yükü içinde tanımlanmış haftalık en az iki saat diğer zümre öğretmenleri ile birlikte çalışma için ayrılmış. Bu süre öğretmenlerin eğitim öğretim etkinliklerini birlikte planlamaları, uygulamaları gözden geçirmeleri, öğrencilerin gelişimlerini birlikte değerlendirmeleri için kullanılıyor. Öğretmenin ders saatleri dışında derslere hazırlık, materyal geliştirme, mesleki gelişim çalışmaları, ölçme ve değerlendirme, bireysel olarak desteğe ihtiyacı olan öğrencilerle çalışma ve benzeri etkinliklere harcadığı zaman öğretmenin iş yükünün bir parçası olarak tanımlanmış. Öğretmen bir profesyonel olarak görüldüğünden ek ders kavramı ortadan kalkmış. Öğretmenlerin yaptığı her işi “ek ders” ödemesi ile tanımlayarak, öğretmeni öğrencinin ve toplumun gözünde itibarsızlaştıran bir ödeme biçimi son bulmuş. Okul bütçesinin en az yüzde üçü öğretmenlerin mesleki gelişimlerine ayrılmış. Öğretmen maaşları kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılanın iki katının üzerine çıkmış. Her bir öğretmen okulun içinde makul çalışma koşullarına ve okul dışında makul bir yaşam standardına erişmiş.

2025 yılında bir okul… Öğretmen, sabah saat 8:30’da okula geliyor. Saat 8:45’e kadar o günün dersleri ve etkinlikleri için hazırlıklarını gözden geçiriyor. Saat 8:45’den 12:00’a kadar hangi dersi kaç dakika süre ile yapacağını o günün öğrenme etkinliklerinin niteliklerine göre kendisi belirliyor. Teneffüsler en az 15 dakika. Saat 12:00’dan 13:30’a kadar öğle yemeği ve dinlenme için ayrılmış. Saat 13:30-16:30 arası dersler devam ediyor. Öğretmenin haftalık fiili olarak girdiği ders saati 20-24 saat arası. Tüm okullarda tam gün eğitim yapılıyor.

2025 yılında bir öğretmen… Öğretmen dünyanın başka yerlerinde neler öğretildiğini ve öğrenildiğini izleyebilecek kadar yabancı dil yeterliliğine sahip. Alanına hakim, öğrenme ve öğretme yaklaşımları ve yöntemleri hakkında geniş bir bakış açısı ve dağarcığa sahip. Bilişim teknolojilerini kullanarak alanındaki gelişmeleri izliyor ve kendi sınıfına taşıyor. Ders kitapları ikincil bir kaynak haline gelmiş, öğretmen öğrencilerinin ihtiyaçlarına göre içerik ve materyal oluşturuyor. Her bir öğrencinin hazır bulunuşluğu ve öğrenme ihtiyaçlarını meslektaşları ile birlikte değerlendiriyor. Her bir öğrencinin ihtiyaçlarına ve özelliklerine göre bireysel eğitim planları hazırlıyor. Bireysel eğitim planlarının özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için yapılması gerektiği düşüncesi geçmişte bırakmış. Ders saatleri dışında desteğe ihtiyacı olan her öğrenciye ayıracak zamanı var. Öğrencileri aktif, güncel olan her şeyi eğitim ortamıyla bütünleştirmiş. Öğrenciler her şeyi kendi bağlamı içinde öğrendiği bir öğrenme ortamı oluşturmuş. Öğrencinin çalışmalarına anında dönüt verebiliyor. Her bir öğrencinin öğrenme ve gelişim düzeyini izleyerek, ihtiyacına göre destek sağlıyor. Teknolojiyi kullanarak öğretmen-öğrenci ve öğretmen-veli iletişimde sınırları ortadan kaldırmış. Meslektaşları ve diğer branşlar arasındaki yapay sınırları ortadan kaldırmış, diğer öğretmenlerle birlikte çalışıyor. Sürekli öğreniyor ve kendini geliştiriyor. Öğretmenliği bir meslek veya iş olmanın ötesinde diğer insanların öğrenmesine ve gelişmesine adanmışlık olarak görüyor. Bu adanmışlığın meslekî ve insanî gereklerini yerine getirdiği sürece öğretmenliği sürdürebileceğini biliyor.

Bir 24 Kasım’da 2025 yılında öğretmenliği romantize etmek değildi amacımız. Türkiye’nin geleceği öğretmenlerimizin elinde… Bu ülkenin öğretmenleri ile ilgili tercihleri bu ülkenin geleceğini belirleyecektir. 2025 yılının öğretmenine sahip olmak, 2025 yılının öğretmenine yatırım yapmakla mümkündür. 2016 yılının öğretmenler Gününde tüm öğretmenlerimiz ve çocuklarımız için daha iyi bir gelecek dileğiyle, Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.