YKS 2022’ye İlk Bakış

YKS 2022’ye İlk Bakış

18-19 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavının (2022 YKS) sonuçları açıklandı. TEDMEM olarak YKS 2022’ye  ait sayısal verileri derledik ve geçen yılla karşılaştırmalı olarak bir araya getirdik. YKS 2022’ye ilk bakış olarak sınava başvuran aday sayıları, ön bilgi niteliğindeki kontenjan sayıları, baraj puanı uygulaması devam etseydi barajı geçen ve geçemeyen aday sayıları, 1 neti dâhi olmayan aday sayıları ve test ortalamaları ile doğru cevap sayılarına ilişkin bilgileri “2022 YKS Sayısal Verileri” ile ön bilgi amaçlı paylaşılan “2022 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu” kaynaklarını kullanarak özetledik. İyi okumalar dileriz.

Kısaltmalar:
YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavı
TYT: YKS’nin ilk oturumu olan ve sonuçları ön lisans ile özel yetenek sınavlarına girişte kullanılacak olan Temel Yeterlilik Testi
AYT: Sınavın ikinci oturumu olan ve sonuçları lisans programlarına yerleştirmelerde kullanılacak olan Alan Yeterlilik Testi
YDT: Yabancı Dil Testi

YKS’ye Başvuran Aday Sayıları

 • 2021 yılında YKS’ye başvuran aday sayısı 2.592.390 iken 2022 yılında bu sayı 3.234.318’e ulaşmıştır. Buna göre YKS’ye başvuran aday sayısı geçen yıla kıyasla %24,76 oranında artmıştır.
 • 2022 yılında sınava giren aday sayısı 3.008.287 olmuş, adayların 1.852.678’i AYT Oturumuna, 132.485’i YDT Oturumuna katılmıştır (Tablo 1).
 • Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) başvuran adayların 226.031’i sınava girmemiştir.
 • Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) başvuran adayların 203.788’i sınava girmemiştir.

Tablo 1. 2022 YKS Aday Sayıları

  TYT Oturumu AYT Oturumu YDT Oturumu
Başvuran Aday Sayısı 3.234.318 2.056.466 168.418
Sınava Giren Aday Sayısı 3.008.287 1.852.678 132.485
Sınavı Geçerli Aday Sayısı 3.008.029 1.852.635 132.479

Kontenjan Sayıları

 • 2021 yılında örgün yükseköğretim programı kontenjan sayısı 858.116 iken 2022 yılında kontenjan sayısı 1.061.686 olmuştur (Tablo 2). Geçen yıla kıyasla kontenjan artışı 203.570 olarak gerçekleşmiştir. 1
 • Hem ön lisans hem de lisans programlarının kontenjanları geçen yıla göre artış göstermiştir. Toplam kontenjan sayısı bir önceki yıla göre %23,72 oranında artmıştır.

Tablo 2. Kontenjan Sayıları (2021-2022)

  2021 2022
Ön lisans Programlarının Kontenjanları    389.228 512.881
Lisans Programlarının Kontenjanları 468.888 509.164
Özel Yetenek Kontenjanları 39.641
Toplam Kontenjan Sayısı 858.116 1.061.686

Yıllara Göre Başvuran Aday Sayısı ve Kontenjanlar

 • 2022 yılında sınava başvuran aday sayısı bir önceki yıla göre 641.928 kişi artarken kontenjanlardaki artış 203.570 olmuştur.

Grafik 1. Yükseköğretime Başvuran Aday ve Kontenjan Artış Eğrisi

Kaynak: İlgili yılların sınav ve/veya kontenjan kılavuzları.

Kaynak: İlgili yılların sınav ve/veya kontenjan kılavuzları.

Baraj Puanı Uygulaması Devam Etseydi…

 • YKS’de ön lisans ve lisans programlarının tercih edilmesinde sırasıyla 150 ve 180 olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) baraj puanları uygulaması 2022 yılından itibaren kaldırılmıştır.
 • 2021 yılında sınava giren adayların %67’si barajı geçerek TYT’den 150 ve üzeri puan almıştır. 2022 yılının sayısal verilerinde TYT’den 150 ve üzeri puan alan adayların sayısına yer verilmemiş, sınav puanı 140 ve üzeri olan aday sayısı ise 2.891.765 olmuştur. Buna göre, sınava giren adayların %96’sı TYT’den 140 ve üzeri puan almıştır. 160 ve üzeri puan alanların oranı ise %89 olmuştur.
 • 2022 yılında TYT baraj puanı 160 olsaydı sınava giren adayların 338.601’i barajı geçemeyecekti.
 • 2021 ve 2022 yılında AYT ve YDT oturumlarına katılan adaylardan 180 ve üzeri puan alanların sayılarına Tablo 3’te yer verilmiştir. 2022’de AYT ve YDT’de 180 baraj puanı uygulaması devam etseydi geçen yıla kıyasla daha fazla kişi barajı geçecekti. Ancak barajı geçemeyecek olan aday sayısı da azımsanamayacak düzeyde olacaktı.

Tablo 3. 2021 ve 2022 AYT ve YDT’den 180 ve Üzeri Puan Alanlar

 

180 ve üzeri puan alan adayların sayısı

2021

2022

AYT Sayısal

390.132

752.177

Sözel

563.808

1.151.486

Eşit ağırlık

587.678

1.274.374

YDT Dil

70.842

99.432

1 Neti Dâhi Olmayan Aday Oranları (Sıfır Çekenler)

 • 2022 yılında TYT’de en düşük puan olan 100 puan ve üzeri alan adayların sayısı 2.911.511 olmuştur. Buna göre, sınava giren 3.008.287 adaydan 96.776’sı 1 neti dâhi olmayan adaylar olmuştur. Bu sayı, sınava giren adayların %3’ünü oluşturmaktadır.
 • 2021 yılında ise TYT’den 100 puan ve üzeri alan adayların sayısı 2.393.283’tür. Sınava giren 2.416.974 adayın 23.691’i, 1 neti dâhi olmayan adaylar olmuştur. Buna göre, 2022 yılı TYT’de 1 neti dâhi olmayan aday sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık 4 kat artmıştır.
 • 2021 ve 2022 yılında AYT ve YDT oturumlarına katılan adaylardan 100 puanın altında kalan aday sayılarına Tablo 4’te yer verilmiştir. Buna göre AYT’de 1 neti dâhi olmayan aday sayısı geçen yıla kıyasla daha az olmuştur.

Tablo 4. 2021 ve 2022 AYT ve YDT’den 100 Puanın Altında Kalan Aday Sayıları

 

100 puan altında kalan adayların sayısı

2021

2022

AYT Sayısal

716.638

422.845

Sözel

688.854

358.599

Eşit ağırlık

403.959

72.543

YDT Dil

17.113

9.322

Bazı Programlar İçin Uygulanan En Düşük Başarı Sırası

Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Öğretmenlik, Diş Hekimliği ve Eczacılık programlarına başvurabilmek için en düşük başarı sırası uygulaması bulunmaktadır.

 • 2022 yılında tercih yapacak adayların Hukuk programlarına başvurabilmesi için belirlenen en düşük başarı sırası 100.000 iken 125.000 olarak değiştirilmiştir. Bazı programlar için uygulanan en düşük başarı sıraları Tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 5. Programlar İçin En Düşük Başarı Sırası

Program Türü En Düşük Başarı Sırası*
Hukuk 125.000
Mühendislik 300.000
Mimarlık 250.000
Tıp 50.000
Öğretmenlik 300.000
Eczacılık 100.000
Diş Hekimliği 80.000
* Vakıf Yükseköğretim kurumları senato kararı ile söz konusu başarı sırasına ilişkin daha üstte başarı sırası belirleyebilmektedir.

YKS Testlerinin Ortalamaları

2021 ve 2022 yıllarındaki TYT, AYT ve YDT’deki alt test ortalamaları Tablo 6’da verilmiştir. Buna göre;

 • 2022 yılı TYT’de Türkçe ve Sosyal Bilimler testlerinin ortalamaları bir önceki yıla göre düşüş gösterirken Temel Matematik testinin ortalaması yükselmiş, Fen Bilimleri ise neredeyse sabit kalmıştır.
 • AYT’de DKAB/Ek Felsefe Grubu, Kimya ve Biyoloji testlerinin ortalamaları bir önceki yıla göre düşüş göstermiş, diğer testlerin ortalamaları yükselmiştir.
 • 2022 yılı YDT’de ise İngilizce hariç tüm testlerin ortalamaları bir önceki yıla kıyasla düşmüştür.

Tablo 6. YKS Testlerinin Ortalamaları (2021-2022)

Oturum  Test  Soru Sayısı 2021 2022
Ortalama

(Tüm adaylar)

Ortalama

(Tüm adaylar)

TYT Türkçe  40 18,404 17,778
Sosyal Bilimler 20 8,340 7,992
Temel Matematik 40 5,117 6,938
Fen Bilimleri 20 3,212 3,231
AYT Türk Dili ve Edebiyatı 24 6,448 6,639
Tarih-1 10 1,945 2,641
Coğrafya-1 6 2,303 2,909
Tarih-2 11 1,268 1,950
Coğrafya-2 11 2,989 3,665
Felsefe Grubu 12 2,020 2,124
DKAB/Ek Felsefe Grubu 6 1,601 1,431
Matematik 40 5,297 7,248
Fizik 14 1,462 2,027
Kimya 13 1,891 1,593
Biyoloji 13 2,411 2,051
YDT Almanca 80 37,268 36,167
Arapça 80 38,316 35,513
Fransızca 80 40,744 38,782
İngilizce 80 39,054 39,119
Rusça 80 45,387 41,457

YKS Testlerinin Doğru Cevap Sayıları

 • 2022 yılı TYT Temel Matematik testinde doğru cevap sayısı 0-1 aralığında olan aday oranı bir önceki yıla göre azalmış, yaklaşık %15’ten %12’ye gerilemiştir. Buna karşılık sıfır doğru cevap sayısı olan adayların oranı yükselerek yaklaşık %9’dan %10’a çıkmıştır.
 • AYT Matematik ve Fen Bilimleri testlerinde sıfır doğru cevap sayısı olan adayların oranı bir önceki yıla kıyasla azalmıştır. Buna karşılık doğru cevap sayısı dağılımına göre en yüksek aday oranı 0-1 aralığında doğru cevap sayısı olan adayların oranıdır. AYT Matematik testinde bu oran yaklaşık %13, Fen Bilimleri testinde yaklaşık %11’dir.

Özet olarak;

 • YKS’ye başvuran aday sayısı geçen yıla göre %24,76 oranında artmıştır.
 • Sınava başvuran adayların 200 bininden fazlası sınava girmemiştir.
 • Sınava başvuran aday sayısı bir önceki yıla göre 641.928 kişi artarken kontenjanlar 203.570 artmıştır.
 • 2022 yılında TYT baraj puanı 160 olsaydı sınava giren adayların %89’u barajı geçmiş olacaktı. Adayların 338.601’i ise barajı geçemeyecekti.
 • Sınava giren adayların %3’ü TYT’de 1 neti dâhi olmayan adaylar olmuştur. Geçen seneye kıyasla TYT’de “sıfır çeken” aday sayısı 4 kat artmıştır.
 • 2022 yılında tercih yapacak adayların Hukuk programlarına başvurabilmesi için belirlenen en düşük başarı sırası 100.000’den 125.000’e değiştirilmiştir.
 • TYT Temel Matematik testinde doğru cevap sayısı 0-1 aralığında olan aday oranı bir önceki yıla göre azalmış, yaklaşık %15’ten %12’ye gerilemiştir. Buna karşılık sıfır doğru cevap sayısı olan adayların oranı yükselerek yaklaşık %9’dan %10’a çıkmıştır.
 • AYT Matematik testinde doğru cevap sayısı 0-1 olan aday oranı yaklaşık %13 olmuştur. Fen Bilimleri testi için de bu oran yaklaşık %11 ile oldukça yüksektir.

Kaynaklar:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/YKS/sayisal_veriler_28072021.pdf
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/sayisalbilgiler18072022.pdf
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/YKS/YERLESTIRME/sayisal_bilgiler_17092021.pdf


Dipnotlar:

 1. 2021 yılı kontenjanlarına ait resmî ve güncel veriler YKS yerleştirmelerinin ardından (Eylül 2021) açıklanan verilerdir, https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/YKS/YERLESTIRME/sayisal_bilgiler_17092021.pdf. 2022 yılı kontenjanları ise henüz yerleştirmeler tamamlanmadan açıklanan ön bilgi niteliğindeki kılavuzda (Temmuz 2022) açıklanmıştır, bkz. https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/kontkilavuz19072022.pdf  Toplam kontenjan bilgisine ÖSYM Başkanı’nın resmî Twitter hesabında paylaştığı tablodan erişilmiştir, bkz. https://twitter.com/halis_aygun/status/1549288154968035329/photo/1. Temmuz ve Eylül aylarında açıklanan kontenjan verileri değişkenlik gösterebildiğinden daha sağlıklı bir karşılaştırma için 2022 YKS yerleştirme sonuçlarından sonra paylaşılacak olan (Eylül 2022) kontenjan verilerine bakmak anlamlı olabilir.