Mussolini’nin Kara Gömleklilerinden Serbest Kıyafete

Mussolini’nin Kara Gömleklilerinden Serbest Kıyafete

Siyasetin muhakkak surette fizibilitesi çok iyi yapılmış eğitim politikalarıyla eğitim hayatını etkilemesi gerektiğini,

Ancak etki analizi simule edilmemiş, fizibilitesi yapılmamış uygulamaların günlük kavgaya yol açacağını,

Ortak paydamız olan eğitimle ilgili konuların, günlük siyasetin tam ortasına atılarak eğitimin çatışma alanı haline getirilmesinin uygun olmadığını,

Eğitimin en acil sorunları listesinde kıyafet serbestisinden önce çok acil konular olduğunu,

Eğitimle ilgi olarak alınan her karara “Bu karar öğrenmeyi nasıl arttıracaktır?” Öğrenciye ne yararı vardır? sorularını sormak gerektiğini,

Ortaya çıkacak yeni problemlere değip değmeyeceğinin iyi analiz edilmesi lazım geldiğini,

“Önlük tarihi” araştırılırken;

 1. Cizvit papazlarından, Mussolini’nin kara gömleklilerinden nasıl etkilenildiğinin, Cumhuriyet okullarını kuranların asker olmasının kıyafeti nasıl şekillendirdiğinin,
 2. Sınıfsız, imtiyazsız toplum idealinin, kir götüren ucuz kumaş olmasının ve fukaralığın önlük tarihini nasıl etkilediğinin araştırılması gerektiğini,

Yönetmelikte SERBEST kıyafet dedikten sonra, bir sayfa (354 kelime) sınırlamalar, yaptırımlar yani yasaklar listesi vermenin mantalite olarak “serbest” kıyafete hazır olmamamız anlamına gelip gelmediğinin düşünülmesinin iyi olacağını,

Yönetmeliğin 4. Maddesi e fıkrasında “Okul içinde baş açık olacak” dediği halde bu konunun yoğun bir biçimde tartışılmasının, amacın eğitimsel tartışma olmayabileceği endişesini beraberinde getirdiğini,

Nüfusun %16.1’i yoksulluk sınırının altındayken,

Sürekli yoksulluk riski altında bulunanların oranı %18.5 iken,

Hanelerin %41.6’sında sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi gibi sorunlar varken,

%61.8 hanenin borçluyken,

En üstteki %20’lik dilimin toplam gelirden aldığı pay %46.7, en alt %20’lik dilimdeki kesim toplam gelirin 5.8’ini alırken Türkiye gelir dağılımı eşitsizliğinden kaynaklanan bir kıyafet sorunu yaşanmaz demenin kanıt gerektirdiğini,

Amerika’daki çıkış noktası, ifade özgürlüğü, ve akademik başarı eksenli yapılırken, bizdeki tartışmanın niçin hakim ideolojinin tek tipleştirme ve militarist amaçlı uygulamasının ortadan kaldırılması ve laiklik ekseninde tartışıldığının açıklanmasının elzem olduğunu,

Kıyafette serbestliğin “bırakın herkes her istediğini giysin” anlamında bir demokrasi gereği olmadığının düşünülmesi gerektiğini,

Birçok eğitimsel konuda olabileceği gibi kıyafet konusunda da avantajlar, dezavantajlar olabileceğinin, kararın tümüyle doğru veya tümüyle yanlış olmayabileceğinin vurgulanmasının şart olduğunu,

Araştırma sonuçlarından hareketle konuşulması gerektiğini, Örneğin;

Bazı olumlu sonuçlar olarak;

 • Zevkine göre giyineceği için bazı öğrencilerin motivasyonu artmakta,
 • Öğrencilerin bir kısmı rahat edeceği için öğrenmenin daha verimli olacağını düşünmekte,
 • Öğrenci, kıyafet farklılıkları nedeni ile çevresindekilerin farklı kişiliklerde ve düşünce yapısında olabileceğinin farkına daha iyi varabilmekte,
 • Yaş büyüdükçe serbest kıyafet isteği artmakta,

Bazı olumsuz sonuçlar olarak;

 • Serbest kıyafet devamsızlığı, okul suçlarını, kavgaları, vandalizmi belirli yüzdelerde artırmakta,
 • Veli öğrenci arasında çatışmalara sebep olmakta,
 • Okula aidiyet duygusu azalmakta,
 • Akran baskısı giyim tarzı üzerinde olumsuz etki yaratmakta,
 • Marka giyinme isteği artmakta,
 • Çocuklar kişilikleri değil, giyimleri üzerinden kendilerini ifade edebilmekte,
 • Benlik algısı düşük ergenlerin sosyal ortamda farklı ve sıra dışı görünme isteği okul kurallarının uygulanmasını ve okul disiplinini de olumsuz etkilemekte,

türünden verilere dayanılmasının daha iyi olacağını DÜŞÜNÜYORUZ.

Örnek Araştırmalar:

Brunsma, D. L. ve Rockquemore, K. A. (1998). “Effects of Student Uniforms on Attendance, Behavior Problems, Substance Abuse, and Academic Achievement”. The Journalal Educational Research. 92(1), 53-62.

Cohn, C. A. ve Siegel, L. (1996). “Should Students Wear Uniforms? Yes”. Learning, 25(2), 38-39.

İlk ve orta öğretimde öğrenci kıyafetleri. EARGED, MEB, Ankara, 1997.

Kıran, Hüseyin. İlköğretimde Öğrenci Kıyafetine İlişkin Tutumlar. Denizli, 2001.