Küresel Servet Veri Kitabı - 2014

Küresel Servet Veri Kitabı – 2014

Credit Suisse Araştırma Enstitüsü tarafından Ekim 2014’te yayınlanan Küresel Servet Veri Kitabı ülkelerin 2000 yılından bu yana gösterdikleri küresel refah düzeylerinin değişimlerini kapsamlı bir şekilde ele almaktadır. Raporun öne çıkan değerlendirmeleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Tüm ülkelerde yetişkinlerin en zengin %10’unun ortalama serveti, ülkelerin ortalama servet düzeylerinin 10 katından fazladır. Pek çok ülkede ise en zengin %1’lik dilim ülkenin ortalama servet düzeyinin 100 katından daha fazlasına sahiptir. Bu oran eşitsizliğin ileri düzeyde olduğu ülkelerde 1000 kata çıkabilmektedir.
  • Raporda ülkeler servet dağılımlarının oranlarına göre sınıflandırılmışlardır. Bu sınıflandırmaya göre en zengin %10’luk dilimin, ülkenin servet dağılımının %60-70’ine sahip olduğu ülkeler “ileri düzeyde eşitsizliğin” olduğu ülkeler olarak nitelendirilirken, bu oranının %70’in üzerinde olduğu ülkeler “oldukça ileri düzeyde eşitsizlik”le tanımlanmaktadır. %50-60 oranı “ortalama eşitsizlik”, %50’nin altı ise “düşük düzeyde eşitsizlik” tanımına karşılık gelmektedir.
  • Bu sınıflandırmaya göre, gelişmiş ülkelerin pek çoğu “ortalama eşitsizlik” kategorisinde yer almaktadır. Bu kategorinin dışında kalan gelişmiş ülkelerden Hong Kong, İsviçre ve Amerika “ileri düzeyde eşitsizliğin” olduğu ülkeler arasında yer alırken, Belçika ve Japonya “düşük düzeyde eşitsizlik” sınıflandırmasına daha yakındır.
  • Gelişmekte olan ekonomiler ele alındığında ise Türkiye; Brezilya, Hindistan, Endonezya, Rusya ve Güney Afrika ile birlikte “oldukça ileri düzeyde eşitsizlik” kategorisinde yer almaktadır.
     Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde servet eşitsizliğinin mevcut durumu
Gelişmiş ekonomiler Gelişmekte olan ekonomiler
Oldukça ileri düzeyde eşitsizliğin olduğu ülkeler      Hong Kong  Türkiye Endonezya
İsviçre Arjantin Malezya
Amerika Brezilya Peru
Mısır Filipinler
Hindistan Rusya
Tayland Güney Afrika
İleri düzeyde eşitsizliğin olduğu ülkeler Avusturya İsrail Şili Meksika
Danimarka Norveç Çin Polonya
Almanya İsveç Kolombiya Suudi Arabistan
Çek Cum. Tayvan
Kore
Ortalama düzeyde eşitsizliğin olduğu ülkeler Avustralya Hollanda Birleşik Arap Emirlikleri
Kanada Yeni Zelenda
Finlandiya Portekiz
Fransa Singapur
Yunanistan İspanya
İrlanda Birleşik Krallık
İtalya
Düşük düzeyde eşitsizliğin olduğu ülkeler Belçika Japonya
  • En varlıklı %10’luk ve %1’lik dilimin servetinin 2000 yılından bu yana arttığı, diğer bir deyişle eşitsizliğin arttığı ülkeler arasında Türkiye de yer almaktadır. 2000 yılında Türkiye’de en varlıklı %10’luk dilim ülke servetinin %66,7’sine sahipken, 2014 yılına gelindiğinde bu oranın %77,7 olduğu görülmektedir. Ancak, Türkiye’de kişi başına düşen servet bu yıllar içerisinde 12,324 dolardan 20,347 dolara yükselmiştir. Söz konusu oranlar, kişi başına düşen servetin tek başına değerlendirilmemesi gerektiği ile ilgili önemli bulgular sunmaktadır.
  • Dünya genelindeki yetişkinlerin %70’i 10,000 dolar servet düzeyinin altında yer alırken, %0,7’si 1 milyon dolar servet düzeyinin üstünde yer almaktadır.
  • Servet dağılımında eşitsizliğin artmasıyla ilgili olarak iki neden üzerinde durulmaktadır. Bunlardan ilki, en varlıklı dilimin ülkenin ortalama büyümesinden daha hızlı büyümesi ve diğer gruplarla arasındaki farkı açması olarak gösterilirken, ikincisi en alt düzeydeki varlık sahiplerinin ortalama büyümenin gerisinde kalmasıyla ilişkilendirilmektedir. Kredilere kolay ulaşmanın sonucu olarak bireysel borçların arttığı ülkelerde ikinci neden daha fazla ön plana çıkmaktadır.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.