Güçlü Bir Başlangıç 2017: Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı

Güçlü Bir Başlangıç 2017: Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı

OECD tarafından ilki 2001 yılında yayımlanan Güçlü Bir Başlangıç (Starting Strong) raporu, 2017 yılına kadar beş seri halinde yayımlanmıştır. Özellikle erken çocukluk bakım ve eğitim hizmetlerinin niteliği ile bu hizmetlere erişimin odağa alındığı bu yayınlar kapsamında meselenin sadece eğitim boyutu değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik boyutları da incelenerek politikalara ışık tutulması sağlanmıştır. OECD ülkelerindeki mevcut eğilimlere ve iyi uygulamalara da yer verilmesiyle oldukça kapsayıcı bir çerçeve çizilmiş, ilgili veriler derlenerek politika analizleri sunulmuştur. Ancak Haziran 2017’de yayımlanan Güçlü Bir Başlangıç 2017 raporu, serinin diğer raporlarından ayrışmaktadır. Erken çocukluk eğitimi ve bakımına ilişkin ilk defa uluslararası bir karşılaştırma yapılmak üzere hazırlanan raporda erken çocukluk eğitimi ve bakımına dair tüm göstergeler bir araya getirilmiş; böylece erişim, yönetişim, eşitlik, finans, öğretim programları, eğitim personeli ve ebeveynler dahil olmak üzere bu kademeyi doğrudan etkileyen temel meseleler derinlemesine ele alınmıştır.

TEDMEM olarak hazırladığımız bu değerlendirme yazısında ise ilk olarak, raporun öne çıkan bulgu ve analizleri ele alınacaktır. Ardından Türkiye özelinde değerlendirmelere yer verilecek ve politika önerileri sunulacaktır. Bu bağlamda çalışmanın asıl amacı, Türkiye’deki erken çocukluk eğitimi ve bakımına ilişkin tartışmaları veri temelli olarak beslemek ve kamuoyu tartışmalarını söz konusu verilere dayalı olarak analiz-sentez seviyesine çekmektir. Bu sayede benimsenen erken çocukluk eğitimi ve bakımına dair politika ve uygulamalar sebep-sonuç ilişkileriyle ortaya konabilecek, küresel eğilimler içerisinde Türkiye’nin yeri karşılaştırmalı olarak okunabilecektir.