Ceza İnfaz Kurumlarında Bulunanların Öğrenim Durumlarına göre Dağılımı

Ceza İnfaz Kurumlarında Bulunanların Öğrenim Durumlarına göre Dağılımı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün Ekim 2011 verilerine göre Ceza İnfaz Kurumlarında toplam 120.564 kişi bulunmaktadır. Ceza İnfaz Kurumlarında bulunanların öğrenim durumlarına göre dağılımları incelendiğinde 69.759 kişinin ilkokul mezunu, okuma yazma bilmeyen, okur yazar olup bir okul bitirmeyen ve öğrenim durumu bilinmeyenlerden oluştuğu görülmektedir. Cezaevlerinde bulunanların %57.8 ini oluşturan bu oran, Türk Eğitim sisteminin yeniden yapılanması çalışmaları sürecinde, göz önünde bulundurulması gereken en önemli noktalardan biridir. Eğitim sistemi, okul sistemleri ve müfredat çalışmaları yeniden yapılandırılırken bu husus dikkate alınmalıdır. Değerler eğitiminin yetersiz olmasının sonuçlarının hem ekonomik, hem de sosyolojik olarak  olumsuz sonuçlar doğurabileceği görülmektedir. Eğitim yöneticilerinin  proaktif bir yönetim anlayışını benimsemeleri ve değerler eğitiminin okul yaşantıları içerisinde yer alması toplumun tüm katmanlarında olumlu sonuçlara yol açabilir.