Bir Bakışta Eğitim 2022

OECD tarafından yayımlanan Bir Bakışta Eğitim 2022 raporunda Türkiye’ye özgü verilerin güncel durumunu karşılaştırmalı olarak sunuyoruz.