TIMSS

2011 TIMSS Raporu Işığında Türkiye

TIMSS NEDİR?

Düzenli olarak 4 yıllık dönemlerde gerçekleştirilen TIMSS Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması 4. ve 8.sınıf düzeyindeki öğrencilerin Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik bir tarama araştırmasıdır.

TIMSS UYGULAMASININ MERKEZİ NERESİDİR?

TIMSS Uygulamasının merkezi ABD Boston’daki TIMSS Uluslararası Çalışma Merkezi ve Hollanda Amsterdam’daki Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) Yürütme Merkezi’dir. Ülkemizdeki koordinasyonu Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından sağlanmaktadır.

TIMSS UYGULAMASINA NEDEN İHTİYAÇ DUYULMUŞTUR?

TIMSS ile ülkelerin olan mevcut eğitim durumunu ve sorunlarını, güvenilir uluslararası birtakım ölçütlerle belirlemek, dünyaya projeksiyon sunmak ve bu alanlarda eğitim ve öğretimi geliştirmek için ülkelerin eğitim yöntemleri hakkında karşılaştırmalı veri sağlamak amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, uygulamaya katılan ülkelerin ilköğretim okulları 4. ve 8. Sınıflarında okuyan öğrencilerin Matematik ve Fen Bilimleri alanlarındaki mevcut durumlarını saptamak ve bu alanlarda 4 yıl içerisindeki gelişimlerini izlemektir.

TIMSS UYGULAMASINA KAÇ ÜLKE KATILMAKTADIR?

YılÜlke Sayısı
199540
199938
200346
200759
201165 1

TIMSS’e katılan ülke sayılarına bakıldığında uygulamaya dâhil olan ülke sayısı her uygulamada artmıştır.

TIMSS UYGULAMASININ ÖLÇME ARAÇLARI NELERDİR?

 • Anketler:
  • Okul Anketi;
  • Öğretmen Anketi ve
  • Öğrenci Anketi
  • Öğretim Programı Anketi bulunmaktadır.
 • Başarı testleri: TIMSS araştırmalarında öğrencilerin genel akademik başarılarını ölçmek amacıyla iki ayrı test uygulanmaktadır. Bunlar Matematik ve Fen Bilimleri testidir.

ULUSLARARASI SINAVLARDAKİ BAŞARI DÜZEYİNİN ÜLKEMİZ İÇİN ÖNEMİ NEDİR?

Ülkelerin uluslararası platformda gelişmişlik göstergelerinden birisi eğitim düzeyidir. Özellikle TIMSS, PISA, PIRLS gibi uygulamalara katılan ülkelerin performansları dünya ölçeğinde yankı bulmaktadır. Çünkü her ülke bu sınavlarda elde ettiği sıralamayla eğitim sisteminin kalitesini ortaya koymaya çalışmaktadır.

TIMSS UYGULAMASINA TÜRKİYE HANGİ YILLARDA KATILMIŞTIR VE NASIL BİR BAŞARI GÖSTERMİŞTİR?

Türkiye TIMSS uygulamasına 1999,2007 yıllarında 8.sınıf, 2011 yılında ise 4.ve 8.sınıf düzeyinde katılmıştır.

Sınıf Düzeyi

Türkiye’nin matematik ve fen alanında yıllara bağlı olarak puan ve sıralama bazında artışı görülmektedir. Özellikle fen alanındaki sıralamada 10 sıra yükselmiş olması önemli bir başarı olarak görülebilir.

2011 TIMSS Yeterlik Bazlı Karşılaştırmaları

Yeterlik Bazlı Karşılaştırma

2011 TIMSS 8.sınıf sonuçlarına yeterlik düzeyinde baktığımızda daha önceki uygulamalardaki gibi matematik testinde düşük düzeyde, fen testinde ise orta düzeyde olduğumuz görülmektedir. Fen alanında yeterlik düzeyimiz düşükten ortaya yükselmiştir. 4. Sınıf düzeyinde her iki test içinde yeterlik düzeyimiz düşük çıkmıştır.

Türkiye’nin her iki sınıf ve ders düzeyinde karşılaştırmasına bakıldığında dünya ortalaması ile paralel, ilgili düzeyde ilk sıradaki ülke ile ters düzeyde bir seyir izlediği görülmektedir.

TIMSS UYGULAMASINDAKİ BAŞARIMIZI YÜKSELTMEK ADINA NELER YAPABİLİRİZ?

 • Sosyo-ekonomik durumu geri olan yerleşim yerlerindeki okul ve öğrencilerin kaynak ve olanaklar açısından desteklenmesi yararlı olabilir.
 • Okul yöneticilerinin benzer sınavlar konusunda olumlu atmosfer oluşturduğu yerlerde başarı yükselmektedir. Bu nedenle her okul müdürünün TIMMS sınavını başarı hedefi olarak alması önemlidir.
 • Sınav kapsamındaki okulların yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve ailelerin bilinçlendirilmesi yararlı olacaktır.
 • Fen ve matematik derslerinin sevdirilmesine yönelik çabalar olumlu sonuçlar doğuracaktır.
 • TIMSS uygulamasında yer alan öğrenme alanları ve alt öğrenme alanlarını analiz edip öğrenme içeriklerimizi o doğrultuda oluşturabiliriz,
 • TIMSS uygulamasında çok farklı soru düzeyleri ve tipleri mevcuttur. Soru örneklerini öğrencilerimiz ile paylaşıp öğrencilerimizin farkındalık düzeyini arttırabiliriz.

Dipnotlar:

 1. Bu sayının 14’ü ülkelerin eyaletlerinin bağımsız olarak katılımını gösterir.