ABD'de Üniversiteye Geçiş Testleri

ABD’de Üniversiteye Geçiş Testleri

Orjinal Başlık: Despite debate, U. will still require standardized tests 1

“Teste Karşı Öğrenciler” adlı organizasyon 1986 yılında Lisans Konseyi’ne bir referandum sundu ve SAT sınav puanlarının üniversite giriş şartı olarak kullanılmasının durdurmasını istedi. Bu organizasyonun kurucularından olan Mark Safire’ın bu girişimi, bugün bile öğrenciler arasında hala konuşulmaktadır. Testin ne yeteneği ne de başarıyı ölçmediğini öne süren ve neyi ölçtüğünü merak eden Safire’ın hareketi, o zamanlar ses getirmese de bugünlerde birçok üniversite bu tartışmayı yürütüyor. Dört yıllık üniversitelerin 850’ye yakını kabul süreçlerinde testi seçimlik hale getirdiler. Bu üniversiteler yeni politikaları olarak SAT ve ya ACT’ yi başvuruda istenen belgeler arasında zorunlu tutmamayı seçtiler. Testin seçimlik olması, üniversite başvurularında ve öğrenci seçiminde kullanılmasının zorunlu olmaması diye tanımlanıyor. Bununla birlikte, en iyi üniversiteler hala bu testlerin birini hatta bazıları ikisini birden zorunlu tutuyor. Brown Üniversitesi başvuran öğrencilerden SAT I ve iki ders testi veya ACT ile kompozisyon sınav sonuçlarını istiyor.

Testleri seçimlik hale getirme konusundaki değişim, testlerin öğrencilerin üniversite düzeyinde başarılı olup olmayacakları konusunda yetersiz bir belirleyici olduğunu savunan üniversiteler sayesinde olmuştur. Ulusal Adil ve Açık Sınavlar Merkezi Direktörü Bob Schaeffer, “Araştırma verilerine göre, bu testlerin öğrenci seçme ve üniversitede başarı olup olmayacağını tayin etme konusunda hiçbir etkileri olmadığı ortaya çıkmıştır. Hatta testi seçimlik yapan üniversitelere başvuran öğrencilerin başarı düzeylerinin de arttığı görülmüştür.” demiştir.

Örneğin Texas Üniversitesi, test sonuçlarını kabul sürecinde zorunlu tutmuyor fakat lise başarı ortalaması ve sınıf derecesini başvuran öğrencilerinden istiyor. Texas Üniversitesi lise son sınıfta ilk % 8’e giren öğrencileri doğrudan kabul ediyor. Öğrenci Kabul Ofisi Başkanı Jim Miller, en önemli belgelerin transkriptler ve öğretmenler tarafında yazılan tavsiye mektupları olduğunu, test sonuçlarının ise diğer belgeler gibi önemli olmadığını, sadece öğrenciler arası karşılaştırma yapmaya yaradığını açıklamıştır.

Testlerin önemi, öğrenciler arasında da tartışılan bir konudur. Bazı öğrenciler testlerin gerekli olduğunu, düşük olan lise ortalamasını telafi amacıyla kullanıldığını, bazıları ise bu sınavların çok etkili birer testmiş gibi algılandığını, gerçekte öğrencilerin ne zekalarını ya da yeteneklerini ne de üniversitede başarılı olup olmayacaklarını tayin eden bir sınav olduğunu savunuyorlar.

Bir de bu uygulamanın sosyo ekonomik farklılıklardan kaynaklanan diğer bir boyutu var. “College Board” istatistiklerine göre ailelerin gelir seviyeleri arttıkça testlerdeki başarı düzeyleri de artıyor. Teste hazırlanmak

için her öğrencinin yararlanacağı kaynaklar bulunmakta ve bunlar gelir seviyesine göre; kitaplardan özel öğretmenlere kadar çeşitlilik göstermektedir. Bazı SAT hazırlık kamplarına katılan öğrenciler, bu kampların onları sınava hazırladığını ama kompozisyon yazma konusunda eksik kaldıklarını, bazıları ise lise eğitimlerinin onları bu sınava hazırlamadığını ve o yüzden kendilerinin yetersiz kaldıklarını vurgulamışlardır. Öğrenciler bu tür testlerin üniversite kabullerinde kullanılması durumunda, öğrencilerin test çözme yeteneği ile ilgili bir kriter için kullanılması gerektiğini, çünkü bu sınavların onların üniversite başarılarının tayininde hiçbir belirleyiciliği olmadığını belirtmişlerdir.

2012 yılında ilk kez üniversite başvurusunda ACT sınav sonuçlarını kullanan öğrenci sayısı SAT’yi kullanan öğrenci sayısında fazla çıktı. College Board’un verilerine göre 2012 yılında 1,666,017 öğrenci ACT sınavına girerken 1,664,479 öğrenci SAT sınavına girdi. Princeton Review yazarı Rob Franek, ACT ‘ye olan bu yoğun ilginin sınavın öğrencilerin yeteneklerine daha uygun ve kaliteli olmasından kaynaklandığını açıklamıştır. Franek’e göre hala birçok üniversite bu sınavları öğrenci kabul süreçlerinde zorunlu tutuyor ve yararlı olduğunu düşünüyorlar. Yapılan Princeton Review Anketi’ne göre 1500 üniversite arasından % 82’si sınav sonuçlarının bu süreçte çok önemli olduğunu ortaya koymuştur.


Dipnotlar:

  1. Mark Valdez, Despite debate, U. will still require standardized tests, The Brown Daily Herald-Üniversite Haberleri, 27 Şubat 2013