BİZ KİMİZ ?

Tedmem, eğitim sistemi için proaktif bir şekilde, kanıta dayalı araştırma verisi, fikir ve yayın üretip kamuoyuna mal etmeyi amaçlayan bağımsız bir düşünce kuruluşudur. Yapacağı bütün çalışmaların temel amacı, bu ülkenin bütün çocuklarının daha mutlu bir geleceğe kavuşması için hizmet etmektir. Bu hizmeti yürütürken, eğitim politikalarında alışılmış olan düşünce ve duygu kalıplarının ötesine geçmeyi hedef olarak görmektedir. Kar amaçlı olmayan tedmem, güncel tartışmaların üzerinde, herhangi bir partiye bağlı-bağımlı olmayan bir örgütsel yapıya sahiptir. Eğitimin ekonomisi, mimarisi, tarihi, psikolojisi, pedagojisi, sosyolojisi vb alanlar araştırma konularımız arasında yer alacaktır. Yapacağımız çalışmalarda güncelin yanı sıra geleceğe odaklı bir bakış açısı tercih edilecektir.

MEM Nedir?
Bir sivil toplum kuruluşu olarak TEDMEM’in üretken ve etkili olması öncelik olarak belirlenmiştir. Bu önceliği en iyi ifade edecek kavram olan mem ise insanın sosyal ve kültürel hayatıyla ilgili bilgileri içeren kodlar ve birimler, yani genin sosyal ve kültürel karşılığı anlamına gelmektedir.

Amacımız
Ülkemizin acil eğitim sorunlarına yapıcı bir yaklaşımla, yenilikçi çözümler geliştirmek, vurguladığımız hususlar arasında yer almaktadır. Çözüm önerilerimizin nesnel verilere dayalı ve ölçülebilir etki oluşturacak cinsten olmasını önemsiyoruz. Eğitim sistemi için gerçekleştirilen her türlü katkıyı gönülden destekliyoruz. Çalışmalarımızı gerçekleştirirken paydaşlarımızla iyi niyete ve yapıcı bir etkileşime dayanan duruş sergileyeceğiz. Öğretmenler, kanaat önderleri, politikacılar, kamu politikasını yönlendiren kuruluşlar, eğitim kuruluşları, üçüncü sektör temsilcileri, özel sektör temsilcileri, medya mensuplarını ve akademisyenleri değerli paydaşlarımız olarak göreceğiz. Onlarla birlikte, kanıta dayalı bilgiler üzerinden eğitimin çözümlerini ve sorunlarını değerlendireceğiz. Elbette bu tür kanıta dayalı çalışmalar yapmak zordur. Bunun da ötesinde ortaya çıkan verileri kamu politikalarının diline ve eylemine yönelik olarak sentezlemek daha da zordur. Ama çabamız bu yönde olacak ve yapacağımız çalışmaların işe yaramasını, üretmekten daha önemli göreceğiz.

Eğitim politikalarında hızlı devrimler yerine, transformasyona dayalı yaklaşımların daha etkili olabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle ülkemizin tarihsel birikimini, mevcut toplumsal ve kültürel yapısını dikkate alan özgün politikalara yöneleceğiz. Dünyayı izlediğimiz kadar kendi özgeçmişimizi de referans merkezi olarak sabitleyeceğiz.

Tedmem 27 Kasım 2012 tarihinden itibaren sadece eğitim konularıyla ve politikalarıyla ilgilenmek üzere faaliyetlerine başlamıştır. Eğitimin merkezi ya da tali konularıyla zamanı ve zemini geldikçe ilgilenmeye gayret edeceğiz.

Lütfen bizi izleyin ve zengin katkılarınızla destek olun. Olun ki hep birlikte gülümseyen çocuklarımıza bakıp birlikte mutlu olalım.

Vizyonumuz
Çocuklarımızın mutlu olacağı bir eğitim sistemi inşasına hizmet etmek.

Misyonumuz
Kanıta dayalı veri üreterek, yenilikçi ve işe yarayan eğitim politikaları geliştirilmesine ve uygulanmasına katkı sağlamak ve bu suretle “eğitimin vazgeçilmezliği” algısını toplumda güçlendirmek.

Yola çıkarken…

Çocuklarımıza borcumuz olan daha güzel yarınlara ulaşmak için yeni bir hedef koyduk kendimize. Türk Eğitim Derneği çatısı altında yürüttüğümüz sivil toplum faaliyetlerimizi daha sistematik, daha üretken, daha etkili hale getirelim istedik. Bir solukta “mem” dedik. Bünyemizde yeni bir birim olarak tedmem’i kurduk. Nedir mem? Kitaplarda mem’in birçok tanımı var. İki tanesi çıkış noktamız oldu:

  1. İnsanların zihinlerine yayılarak çoğalan, kişinin davranışlarını değiştiren bulaşıcı bilgi yapısı
  2. İnsanın sosyal ve kültürel hayatıyla ilgili bilgileri içeren kodlar ve birimler yani, genin sosyal ve kültürel karşılığı.

Amacımız veriye dayalı eğitim politikaları üretip bunları yaymak. Bir anlamda güzellikleri zihinlere bulaştırmak. Bu amaçla sosyal ve kültürel kodlarımızı bilgi hazinesi olarak işlemeyi arzu ediyoruz. Ancak bunu yaparken aktüalitenin cenderesine girmeden, bağımsız bir duruşla geleceğe seslenmeyi tercih edeceğiz. Ortak paydamız olan eğitimden yola çıkarak bir ülke ödevi yapacağız.

Bu kapsamda çeşitli faaliyetlerimiz olacak. Araştırma raporları, analiz raporları, sempozyumlar, konferanslar, çalıştaylar, kampanyalar, dergi, sosyal medya etkinlikleri bu faaliyetlerden bazıları.

Hedefimiz tedmem vasıtasıyla tüm paydaşlara olabildiğince ulaşmak ve nefesimiz yettiğince emanetimiz olan çocuklarımıza umut yeşertmek. Birikimimize güveniyoruz. Çünkü geçmişe ve geleceğe güveniyoruz. Şimdi çalışma zamanı.

“Kolay gelsin” denilmesini hak ediyoruz.

Bilginin aydınlığında görüşmek dileğiyle.

KADROMUZ
Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Koordinatörlüğü
Sabiha Sunar, Dr.
Sabiha Sunar, Dr.Direktör
Nilgün Demirci Celep, Dr.
Nilgün Demirci Celep, Dr.Eğitim Uzmanı
Senem Oğuz Balıktay, Dr.
Senem Oğuz Balıktay, Dr.Eğitim Uzmanı
Gülbahar Yılmaz
Gülbahar YılmazEğitim Uzmanı