Ortak Değer Üretemiyoruz!

Ortak Değer Üretemiyoruz!

20. yüzyılın başındaki ulus devlet anlayışıyla sahip olduğumuz okul sistemi, bugünün dünyasına cevap vermekte zorlanıyor. Zira ekonomi, teknoloji ve değerler hızla dönüşürken okulun sabit kalması mümkün değildi. Sorun tek başına ulus devlet olgusundan ziyade, okulun kendi evrimini yaşayamamasındadır denilebilir. Çünkü okul, monist kültürü hedefleyen temel yasalardan anlaşılacağı gibi, fabrikasyon olarak üretilen, bir taraftan girip diğer taraftan çıkan tek-tip öğrenci yetiştirmeye çalışmaktadır. Ancak sonuçta, şikâyet edildiği gibi ülkemizde “tek tip” öğrenci yetişmemektedir. Devamını Oku

Eğitim'in Eğitime İhtiyacı Var

“Eğitim”in Eğitime İhtiyacı Var

"Eğitim"in Eğitime İhtiyacı VarToplumların eğitim düzeyi arttıkça daha kâmil, daha rasyonel ve daha mutlu olmaları beklenir. Çünkü, bizimki de dahil olmak üzere, ülkelerin eğitim mevzuatında bu özellikler hedef olarak gösterilmektedir. Ancak, eğitim düzeyi yükseldikçe vasıflı suç oranı artıyor, verilen cezalar artıyor, dünyadaki açlık artıyor, obezite artıyor, çevre kirliliği artıyor. 2007’deki dünya ekonomik krizini dünyanın en iyi üniversitelerinde okuyanların çıkardığı biliniyor. En iyi üniversitelerde eğitim görmüş olmak “iyi” insan olmakla ne derece bağlantılı? Ekonominin ve teknolojinin arkasına takılmış bir “eğitim”in eğitime ihtiyacı var görünüyor. Savaşlar, açlık ve yoksulluk bu denli artarken, dünyanın en iyi okullarında öğrenim gören insanların duyarsızlığı, aldıkları eğitimin sorgulanmasını gerektiriyor. Bizim iki kat daha fazla sorgulama yapmamız kaçınılmaz. Zira “gelişmiş” ülkelerin eğitim düzeyine çıkma hayalimiz var. Devamını Oku

Yükseköğretime Giriş Çıkmazı

Yükseköğretime Giriş Çıkmazı

Her yıl olduğu gibi LYS sınavlarının ardından üniversiteye giriş sisteminin değişmesi yine gündemde. Bu durum 35 senedir kanayan bir sorun aslında. Yani yaşanan sorunlar yeni değil. MEB’nın resmi bir açıklaması olmamasına rağmen, Nisan 2014’te de tartışılan bazı konular arka planda bazı çalışmalar yapıldığı izlenimini doğuruyor. Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı’nın “2016 yılına kadar değiştireceğiz” dediği üniversiteye giriş sistemi, rutine giren değişikliklerden birini daha yaşayacak gibi. Birden fazla sınav yapılması, her yıl TEOG benzeri sınav düzenlenmesi, tabletle sınava geçilmesi, açık uçlu soru sorulması, üniversitelerin sınıflandırılması vb. konular gündemde. Resmi açıklama yapılmadığı için ihtiyatlı olmakta yarar var. Ancak yükseköğretime giriş sınavlarıyla ilgili tartışmayı bile çoktan seçmeli seçenekler üzerinden yürütüyor olmamız ilginç. “Şu sistem mi yoksa bu sistem mi daha etkili?” Devamını Oku

Üniversiteler neden öğretmen yetiştiremez

Üniversiteler Neden Öğretmen Yetiştiremez?

Üniversitelerin, Eğitim Fakültelerinin ve bu fakültelerdeki öğretim elemanlarının temel motivasyonu akademik kariyer yapmaktır. İyi öğretmen yetiştirmek bireysel olarak akademisyenlerin, kurumsal olarak Eğitim Fakültelerinin doğrudan hedefi değildir. Çünkü iyi öğretmen yetiştirmenin atama ve yükseltilmede, kariyer edinmede herhangi bir önemi yoktur. Aynı şey Fen Edebiyat Fakülteleri için de geçerlidir. Devamını Oku

İlişki Nedensellik Değildir, Belirsizlik Hiç Değil

İlişki Nedensellik Değildir, Belirsizlik Hiç Değil!

Bir disiplin olarak eğitim, pozitivizmin determinist yaklaşımını en son terk edecek alanlardan biri gibi görünüyor. İşin garip yanı, post-modern neo-liberal politikaların cari olduğu bir dönemde arka planda pozitivizmin böyle etkili olması. Eğitim sisteminde karşılaşılan problemler ve önerilen çözüm yollarına bakıldığında, tekil sebep sonuç ilişkilerinin çok yoğun olduğu görülüyor. Örneğin, sınav kalkarsa öğrencilerin stresi azalır, ilkokul dört yıl olursa sistem düzelir, kıyafet serbestleşirse demokratik oluruz gibi yüzlerce argümandan söz edilebilir. Bu örneklerdeki determinist, yani gerekirci bakış açısı, pozitivizmin yansımasıdır denilebilir. Oysa çoklu nedensellik içinde bakılması bile, hem pozitivizm içinde kalmak hem de sorunlara daha akılcı çözümler bulmak için yeterli olabilir. Devamını Oku

Ipad parmağım uff oldu

Ipad Parmağım Uff Oldu!

Üç yaşındaki bir kreş öğrencisi işaret parmağı bir yere sıkışınca öğretmenine “Ipad parmağım uff oldu” demiş. Çocuğun kendi organını teknolojik bir referansla tanımlaması güzel olduğu kadar garip. Güzel çünkü yaratıcılığın bağlantı kurma özelliği ortaya çıkmış sanki. Garip çünkü bir çocuk kendi organını “doğal” olarak değil “norm”al olarak adlandırıyor. Devamını Oku

Eğitimin Piysalaşması ve Mesleki Eğitim

Eğitimin Piysalaşması ve Mesleki Eğitim

Meslek kavramı ülkemizde, ekonomik getiri ve ülke ekonomisi üzerinden açıklanmaya çalışılmaktadır. Alt gelir grubundaki aileler meslek okullarını kısa yoldan hayata atılmanın yolu olarak görürken, orta ve üst gelir grubuna mensup aileler eğitimi bir yatırım alanı olarak değerlendirmektedir. Devamını Oku

Eğitim: Sonraki İş

Eğitim: Sonraki İş

Medyada haberleri izlerken sıklıkla şahit olduğumuz iki sahne var: Birincisi, hastanelerin acil servisleri, diğeri gecekondu yıkımlarının yapıldığı mekanlar.

İstediği hizmeti alamadığı için doktor döven, acil servise arabasıyla giren insanlar, sağlık hizmeti konusunda inanılmaz tepkiler veriyorlar. Halk sağlık hizmetlerinde gerçekleştirilen iyileşmeleri oy vererek destekleyebiliyor. Benzer bir şekilde, gecekondusu yıkılacak olan insanlar, çocuklarının boğazına bıçak dayayarak, kendi üzerine benzin dökerek bu durumu protesto ediyorlar. Toplu konut çekilişlerinde yaşanan arbedeler veya 2B Yasası direnişleri insanların konut hakkına duyarlıklarını gösteriyor. Ancak eğitim hakkı konusunda böyle bir duyarlığı, ne bireysel ne de toplumsal olarak göremiyoruz. Devamını Oku