Mark Priestley ile Öğretim Programı ve Etken Öğretmenlik Üzerine

Mark Priestley ile Öğretim Programı ve Etken Öğretmenlik Üzerine

Bu dosya konumuzda konuğumuz Stirling Üniversitesi Eğitim bölümü öğretim üyesi ve Stirling Öğretim Programı Çalışmaları Ağı (Stirling Network for Curriculum Studies) direktörü Prof. Dr. Mark Priestley.  Mark Priestley ile öğretim programı ve etken öğretmenlik üzerine öğretim programı oluşturma sürecinde yeni yaklaşım ve uygulamalarıyla dikkat çeken İskoçya ve Galler bağlamını temel alan çok boyutlu bir söyleşi gerçekleştirdik. Öğretim programının eğitim sistemleri için yeri ve önemi, yeni öğretim programları yaklaşımları ve öğretim programlarının oluşturulması sürecinde İskoçya ve Galler örnekleri odağında farklılaşan uygulamalar, politikadan uygulamaya farklılıklar, öğretmen yeterliklerinin ve etkenliğinin öğretim programı oluşturma sürecindeki rolü konularını ele aldığımız söyleşimizi paylaşmaktan mutluluk duyarız.

As part of TEDMEM interviews, in this interview, we host Mark Priestley*, who is a Professor of Education at the University of Stirling and the Director of the Stirling Network for Curriculum Studies. We had a multidimensional conversation with Mark Priestley, on the topics of curriculum and teacher agency mainly based on the context of Scotland and Wales, which are the countries draw attention to new approaches and practices in curriculum making. We are happy to share this interview which covered a range of issues such as the place and the importance of the curriculum in an education system, new approaches on curriculum, new trends and different practices in the process of curriculum making with a particular focus on Scotland and Wales, implementation gap, the role of teacher capacity and agency in curriculum making.

 

Doç. Dr. Işıl Kabakçı Yurdakul ile Dijital Çağda Çocuklar ve Eğitim Üzerine

Doç. Dr. Işıl Kabakçı Yurdakul ile Dijital Çağda Çocuklar ve Eğitim Üzerine

Bu dosya konumuzda Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Işıl Kabakçı Yurdakul ile dijital çağda çocuklar ve eğitim üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Dijital yerli, dijital göçmen, dijital melez gibi kavramları, kuşaklar arası teknoloji kullanım ve yaklaşım farklılıklarını, dijital çağın eğitimde gerektirdiği dönüşümleri ve ebeveynlerin değişen rollerini ele aldığımız söyleşimizi paylaşmaktan mutluluk duyarız. Devamını Oku

Prof. Dr. Erdinç Çakıroğlu ile Matematik Eğitimi Üzerine

Prof. Dr. Erdinç Çakıroğlu ile Matematik Eğitimi Üzerine

Bu dosya konumuzda Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Erdinç Çakıroğlu ile matematik eğitimi üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Temel ve üst düzey becerilerin gelişimi, öğretmen eğitimi, ulusal ve uluslararası sınavlar ile ortaöğretim ve ilköğretimde öngörülen dönüşümleri matematik eğitimi perspektifinden ele aldığımız söyleşimizi paylaşmaktan mutluluk duyarız. Devamını Oku

Prof. Dr. Diane Sunar ile Çocuk ve Barış Üzerine

Prof. Dr. Diane Sunar ile Çocuk ve Barış Üzerine

Bu dosya konumuzda İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji bölümü öğretim üyesi Emeritus Prof. Dr. Diane Sunar ile çocuk ve barış üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Erken çocukluk deneyimlerinin bireyin ilişkilerinde yaşadığı çatışmalarda barışçıl çözümler üretebilme becerisini veya şiddet kullanmaya olan eğilimini etkilediğini ifade eden Diane Sunar, barışa giden yolları nasıl çoğaltabileceğimizi ve bunun önündeki engellerin neler olduğunu da söyleşinin satır aralarında dile getiriyor. Devamını Oku

Prof. Dr. İnayet Aydın ile Öğretmenlik Meslek Etiği Üzerine

Prof. Dr. İnayet Aydın ile Öğretmenlik Meslek Etiği Üzerine

Bu dosya konumuzda Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İnayet Aydın ile öğretmenlik meslek etiği üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Eğitim sisteminin etik görevinin bütün öğrencileri kazanan yapmak ve bunun için organize olmak olduğunu, öğretmenlerin görevinin ise kimin nerede kazanabileceğini keşfetmek ve çocuğun o yönünü geliştirmek olduğunu dile getiren İnayet Aydın, bunun nasıl mümkün olabileceğini de söyleşinin satır aralarında dile getiriyor. Devamını Oku

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi ile Felsefe ve Eğitim Üzerine

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi ile Felsefe ve Eğitim Üzerine

Bu dosya konumuzda felsefenin öncü isimlerinden Prof. Dr. İoanna Kuçuradi ile felsefe ve eğitim üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü, Türkiye Felsefe Kurumu, İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin kuruluşuna öncülük etmiş, Dünya Felsefe Federasyonları Başkanlığı yapmış, felsefe ve insan hakları konusunda bir UNESCO kürsüsü sahibi olan Sayın Kuçuradi ile eğitimde aydınlanmanın yerini, eğitimin iç amacını, insanlaşmayı ve eğitim-felsefe ilişkisini ele aldık. Kendisini bu çalışma vesilesiyle ağırlamış olmaktan onur duyuyor, tüm paydaşlarımıza keyifli okumalar diliyoruz. Devamını Oku

Prof. Dr. Ali Yıldırım ile Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Süreci Üzerine

Prof. Dr. Ali Yıldırım ile Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Süreci Üzerine

Bu dosya konumuzda ODTÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Yıldırım ile Türkiye’deki öğretmen yetiştirme sürecinden öğretmenlerin mesleğe seçimine, öğretmen performans değerlendirme sisteminden 21. yüzyıl öğretmen yeterliklerine kadar uzanan kapsamlı ve ufuk açıcı bir söyleşi gerçekleştirdik. Öğretmenlik mesleğine dair pek çok konuya değindiğimiz söyleşimizi paylaşmaktan mutluluk duyarız.

Son yıllarda sık sık öğretmen eğitimi alanında yeniden yapılanmalar ve program değişiklikleri gerçekleştiriliyor. Dünden bugüne gelinen noktada Türkiye’deki öğretmen yetiştirme anlayışını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Devamını Oku

Prof. Dr. Ferhunde Öktem ile Düşünme Becerileri ve Oyun Üzerine

Prof. Dr. Ferhunde Öktem ile Düşünme Becerileri ve Oyun Üzerine

Bu dosya konumuzda Hacettepe Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyeliği, Türkiye Zeka Vakfı Kurucu Üyeliği, Türk Psikologlar Derneği Etik Kurul Başkanlığı gibi önemli görevlerle psikoloji ve eğitim alanında önemli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Ferhunde Öktem ile düşünme becerileri ve oyun konusunda görüştük. Çocukların düşünce becerilerinin gelişiminden aile içi iletişime, ailede ve okulda disiplinden oyuna kadar pek çok konuyu ele aldık. Farkındalık yaratmasını umduğumuz görüşmemizi paylaşmaktan mutluluk duyarız. Devamını Oku