İzlenmesi Gereken Bir Yer:  MIT - Media Lab

İzlenmesi Gereken Bir Yer: MIT – Media Lab

Massachusetts Institute of Technology (MIT)’ye bağlı disiplinler arası bir araştırma laboratuvarı olan MIT Media Lab, mevcut teknolojileri bir araya getirilerek yeni medya ve uygulama formlarının oluşturulması, multimedya ve tasarım konulu projeler üzerinde çalışmaktadır. Farklı dallardan gelen öğrenciler (mühendislik, bilgisayar bilimleri, fizik, eğitim, müzik ve diğer) bu laboratuvarda lisansüstü eğitim almaktadırlar. MIT Media Lab, 1985’te MIT Profesörü Nicholas Negroponte tarafından kurulmuştur. 1990’lar dan bu yana tanınmış iş ve teknolojı dergileri (Wired, Red Herring, World Wide Web) sayesinde populerliğini korumuştur. Bugünlerde özellikle sosyal sorumluluk projesi adına yapılan tasarımlara ve teknolojilere odaklanmıştır. Devamını Oku

Ceza İnfaz Kurumlarında Bulunanların Öğrenim Durumlarına göre Dağılımı

Ceza İnfaz Kurumlarında Bulunanların Öğrenim Durumlarına göre Dağılımı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün Ekim 2011 verilerine göre Ceza İnfaz Kurumlarında toplam 120.564 kişi bulunmaktadır. Ceza İnfaz Kurumlarında bulunanların öğrenim durumlarına göre dağılımları incelendiğinde 69.759 kişinin ilkokul mezunu, okuma yazma bilmeyen, okur yazar olup bir okul bitirmeyen ve öğrenim durumu bilinmeyenlerden oluştuğu görülmektedir. Devamını Oku

Üstün Zekalılar: Kayıp Çocuklar

Üstün Zekalılar: Kayıp Çocuklar

Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatının yeniden yapılanması, öğretmen stratejisi gibi uzun yıllardır sürüncemede kalan konulara el ciddi anlamda eğildi, eğiliyor. Eğilmesi gereken konulardan biri de yine on yıllardır keşmekeşe dönmüş olan üstün zekalılar konusudur. Hilmi Ziya Ülken ve Mümtaz Turhan gibi büyük üstatlar “bu çocuklar bire bin verir, en zekilere ayrı bir önem vermek gerekir” diye kitaplar yazdılar ancak ne yazık ki hala aynı yerde patinaj yapıyoruz. Bakanlık kayıtlarına göre,”2009 yılında özel eğitime ayrılan bütçenin binde 999’u alt zekâ gruplarına aktarılırken, sadece binde 1’lik kısmı üst zekâ gruplarına aktarılmıştır.” Bu bile meseleye bakış açımızı rahatlıkla yansıtmaktadır. Devamını Oku

Sınıf Mevcudu ve Başarı

Sınıf Mevcudu ve Başarı

Eğitim araştırmalarındaki yanılgıya karşı azami kırılganlık algısı ve değişime karşı direnç, istatistik ve analitik becerilerinin cılız kalmasına yol açmıştır. Bunun çarpıcı sonuçlarından birini Malcolm Gladwell örnekliyor. Özellikle sosyal psikoloji alanındaki buluşları, “Çizginin Dışındakiler” gibi çarpıcı çok-satan kitaplara dönüştüren gazeteci-yazar, sınıflardaki öğrenci sayısı düştükçe eğitim kalitesinin artacağına dair olan inancı eleştirmektedir. Devamını Oku

Mussolini’nin Kara Gömleklilerinden Serbest Kıyafete

Mussolini’nin Kara Gömleklilerinden Serbest Kıyafete

Siyasetin muhakkak surette fizibilitesi çok iyi yapılmış eğitim politikalarıyla eğitim hayatını etkilemesi gerektiğini,

Ancak etki analizi simule edilmemiş, fizibilitesi yapılmamış uygulamaların günlük kavgaya yol açacağını,

Ortak paydamız olan eğitimle ilgili konuların, günlük siyasetin tam ortasına atılarak eğitimin çatışma alanı haline getirilmesinin uygun olmadığını,

Eğitimin en acil sorunları listesinde kıyafet serbestisinden önce çok acil konular olduğunu,

Eğitimle ilgi olarak alınan her karara “Bu karar öğrenmeyi nasıl arttıracaktır?” Öğrenciye ne yararı vardır? sorularını sormak gerektiğini,

Ortaya çıkacak yeni problemlere değip değmeyeceğinin iyi analiz edilmesi lazım geldiğini, Devamını Oku